Afvalstoffenheffing wordt ook volgend jaar flink verhoogd

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De afvalstoffenheffing gaat voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem volgend jaar opnieuw flink omhoog. Het vaste tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens wordt gelijkgetrokken en verhoogd naar 248 euro.

Dit jaar betalen eenpersoonshuishoudens nog 186 euro, volgend jaar neemt dat dus met ruim 33 procent toe. Meerpersoonshuishoudens betalen nu 223 euro, dat bedrag neemt met ruim 11 procent toe. De gemeenteraad is van mening dat de vaste tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens gelijkgetrokken moet worden. Dat houdt in dat eenpersoonshuishoudens, verdeeld over een aantal jaren, flink meer gaan betalen. In 2020 betalen zij al 35 procent meer dan het jaar ervoor, volgend jaar stijgt het opnieuw met 33 procent.

Het gemeentebestuur wil toewerken naar een volledige kostendekkendheid voor het verwerken van het afval in 2022. De kosten zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, terwijl de opbrengsten (afvalstoffenheffingen) niet in dezelfde mate zijn toegenomen. Bij een vast bedrag van 281 euro per jaar, voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens, zou dat het geval zijn. Het ligt in lijn der verwachting dat de heffingen ook voor 2022 verhoogd gaan worden.

Variabele tarieven

De variabele tarieven voor het weggooien van afval worden volgend jaar niet verhoogd. Het tarief voor het afvoeren van grof restafval bij het afvalbrengstation wordt verhoogd naar 15 euro per kubieke meter. Daarnaast wordt een nieuw tarief ingevoerd voor het afvoeren van bouw- en sloopafval à 15 euro per kubieke meter.

advertentie advertentie