Alleen afrekenen voor veerpont bij verlaten Kaageiland

KAAG - Veerdienst Kaag die tussen Buitenkaag en Kaag(eiland) heen en weer vaart, doet mee aan een proef. Tot en met september 2022 betalen veerdienstgebruikers alleen bij het verlaten van het eiland.

Door de toename van de verkeersintensiteit en de verandering van het type voertuigen (groter en zwaarder) dat gebruik maakt van de veerpont van en naar Kaageiland is de druk op de veerdienst veel groter geworden. De capaciteit van het veerpont en infrastructuur zijn daarentegen hetzelfde gebleven. Dit leidt vooral tijdens spitsmomenten en op zomerdagen tot grotere drukte rondom de veerverbinding. Hierdoor ontstaan wachtrijen.

In overleg met de gemeente Kaag en Braasem en de pontraad, heeft Blue Amigo besloten een proef te starten, waarbij kaartverkoop- en controle wordt uitgevoerd voordat de passagier aan boord gaat. De verkeerssituatie aan de Buitenkaagzijde leent zich hier niet voor. Daarom vindt de verkoop en controle plaats vanaf Kaageiland, dus bij het verlaten van het eiland.

Deze proef is op 8 augustus gestart en duurt tot en met september 2022.

Veerdienst Kaag

Veerdienst Kaag vaart op behoefte heen en weer. Als er geen passanten staan te wachten, blijft de veerdienst aan de kant liggen. Totdat er passanten zichtbaar zijn, vertrekt de veerdienst om ze op te halen en naar de overkant te brengen.

advertentie advertentie