BBB gaat in Zuid-Holland onderhandelen met vier partijen: Arie Slob informateur

KAAG EN BRAASSEM - Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is een stap dichterbij gekomen. De partijen BBB, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA gaan namelijk onderhandelen over een nieuwe coalitie. Oud-minister Arie Slob van de ChristenUnie treedt op als informateur.

De nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) was bij de provinciale verkiezingen van vier weken geleden ook in Zuid-Holland de grootste partij. Samen met de VVD, CDA, GroenLinks en PvdA kan de BBB een meerderheid vormen in de Provinciale Staten met 30 van de 55 zetels.

Naar eigen zeggen zijn de vijf 'bereid om samen te werken en te streven naar een krachtige en duurzame provincie', is te lezen in een gezamenlijk persbericht. In deze nieuwe informatieronde gaan de partijen 'beoordelen of ze op hoofdthema's tot elkaar kunnen komen'. Wat die hoofdthema's zijn, wordt niet uitgelegd, maar stikstofreductie en natuurbehoud horen daar zeker bij.

Tot half mei mondje dicht

Namens BBB gaf verkenner Fred Teeven (VVD) na twee weken het advies om allereerst via 'centrumlinks' een coalitie te smeden van BBB, VVD en CDA, aangevuld met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Als dat niet zou lukken, adviseerde hij het rechtsom te proberen met JA21, PVV en SGP. BBB-voorman Hans Veentjer gaf bij zijn installatie aan dat BBB vooral een middenpartij is die alle kanten op kan.

Onder leiding van BBB zijn de vijf partijen uitgekomen bij Arie Slob als informateur. Bedoeling is dat Slob tot half mei met de fracties aan een nieuw akkoord werkt. Tot die tijd hebben zij afgesproken geen verdere mededelingen te doen 'tenzij daar tussentijds aanleiding voor is'.

advertentie advertentie