Bijna 2,5 miljoen euro tekort voor plannen Sportpad Roelofarendsveen

Foto: Masterplan Sportpad
Foto: Google Maps

ROELOFARENDSVEEN - De nieuwe plannen voor het Sportpad in Roelofarendsveen krijgen steeds meer vorm. Maar om het project financieel haalbaar te maken, is extra geld nodig. De betrokken partijen kloppen daarom aan bij de gemeente Kaag en Braassem.

Met het Sportpad-plan is gekeken naar een efficiënte inrichting van het Sportpad die plek biedt aan hockeyclub Alkemade, voetbalvereniging EMM’21 en tennisvereniging Alkemade. De verenigingen hebben een plan gemaakt over hoe zij in de toekomst een extra bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s in het dorp. En hoe zij zelf voor een deel van de dekking kunnen zorgen door inbreng van eigen middelen en aanvragen van subsidies.

Daarnaast is door de gemeente gekeken naar middelen die voortkomen uit woningbouw op vrijkomende locaties in de directe omgeving.

Businesscase

Alle inkomsten zijn door de verenigingen en de gemeente opgenomen in een businesscase, laat Simone Schouten namens de betrokken Sportpad-partijen weten. De verenigingen kunnen inkomsten halen uit eigen activiteiten, leningen en rijkssubsidies. De gemeente haalt inkomsten uit de verkoopopbrengsten van de vrijvallende locaties. ‘Desondanks heeft de businesscase een tekort van 2,44 miljoen euro.’

De partijen hebben de afgelopen tijd veel mogelijkheden verkend en onderzocht. Zij concludeerden dat zij het maximaal haalbare, zowel door de verenigingen als door de gemeente, aan inkomsten hadden opgenomen in de businesscase. Schouten: ‘Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om een aanvullende investering, ter hoogte van het tekort.’

Geen plan B

Schouten geeft ook aan dat als de gemeente de aanvullende investering niet wil doen, het niet mogelijk is het project te realiseren. ‘Het gat is te groot om door de verenigingen te worden gedicht. Er is vooralsnog geen plan B.’

De gemeenteraad buigt zich op 7 november over de vraag om extra financiële middelen. Op de vraag wat de gemeente doet als de raad besluit dat zij geen aanvullende investering zal doen, laat een woordvoerder weten: ‘Dat is aan de verenigingen. Het is hun plan. De verenigingen hebben aangegeven dat zij zelf het tekort niet kunnen dragen.’

Realisatie project in fases

De Sportpad-plannen zijn onderdeel van het project “Sportpad, Tweesprong, IKC en verenigingsaccommodaties”. In 2020 en 2021 is hier een Masterplan voor gemaakt. Op 26 april 2021 stemde de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem in met dit plan.

In het project hebben de bouw van een Integraal KindCentrum (IKC) van SSBA en Kindkracht 0/12 en een nieuwe Tweesprong (sporthal met zwembad) voorrang. Het IKC wordt gebouwd op de locatie van de huidige sporthal, maar buiten de contouren van het bestaande zwembad. Deze ontwikkelingen zijn dus niet van elkaar afhankelijk. In deze eerste fase wordt verder de herinrichting van de fysieke infrastructuur gerealiseerd, zoals ontsluiting, parkeren, (fiets)paden, bruggen, groen en water.

Sportpad

In de tweede fase is het de beurt aan de herinrichting van de sportvelden van de voetbal, hockey en de tennis. De sportverenigingen trekken samen op bij de keuzes voor de bouw en de haalbaarheid. Voor de ontwikkeling van het clubgebouw van de gefuseerde voetbalverenigingen is een ontwikkelvlek aangewezen waarbinnen het gevraagde programma te realiseren valt. Vervolg op deze ontwikkeling is de vervanging van het vijfde voetbalveld voor een hockeyveld, waarmee ruimte ontstaat voor twee tennisbanen en twee padelbanen. En de herontwikkeling van het seniorencomplex Gogherweide.

Binnen de ontwikkelvlek van het IKC/Tweesprong is ruimte gereserveerd voor een mogelijke uitbreiding van de jeu de boules-, de tafeltennis- en de loopvereniging. Ook is de mogelijkheid opgenomen om de tennishal te behouden met de huidige functie of om deze om te vormen tot een multifunctionele hal, gekoppeld aan het plein.

advertentie advertentie