Coalitieakkoord Zuid-Holland gepresenteerd: stikstofdoelen naar 2035 en veel woningen erbij

Provinciehuis Foto: Mike Mourits

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De partijen waren er al eventjes uit, maar op maandag is het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland gepresenteerd, genaamd 'Krachtig Zuid-Holland'. In het akkoord is er vooral veel aandacht voor woningbouw en natuurlijk de landbouw- en stikstofdoelen. Zo mikken de nieuwe coalitiepartijen op het behalen van de stikstofdoelen in 2035 en wordt vastgehouden aan het bouwen van ruim 235.000 woningen vóór 2030.

Vorige week woensdag kondigden de BBB, CDA, PvdA, GroenLinks en de VVD aan dat ze eruit waren: zij gaan de komende vier jaar zitting nemen in de Gedeputeerde Staten, die de provincie bestuurt met de Commissaris van de Koning Jaap Smit. De coalitie heeft daarmee 29 van de 55 zetels in handen.

Eerder vertelde BBB-voorman Hans Veentjer al dat daarbij veel aandacht is gegaan naar de stikstofkwestie, mét ook resultaat voor de BBB. Boeren worden niet gedwongen uitgekocht en hoeven de stikstofdoelen pas in 2035 te halen. 'We hebben langer de tijd genomen om die doelen te behalen. Daarmee geven we onszelf extra ruimte, eigenlijk was iedere partij het daar wel mee eens', vertelt Veentjer daarover. 'De boer komt hiermee centraal te staan in de provincie.'

Rotterdamse Haven moet helpen bij stikstof

De Zuid-Hollandse coalitie zegt de huidige wetgeving wat betreft stikstofreductie te volgen. Dat betekent dat in Nederland in 2035 minimaal 74 procent van de natuur die als 'stikstofgevoelig' is aangemerkt niet meer overbelast mag worden. Het kabinet wil dat echter al in 2030 bereiken en dit ook vastleggen in de wet, al krabbelt het CDA terug.

De coalitie in Zuid-Holland gaat dus uit van de huidige wetgeving. De industrie, zoals in de Rotterdamse haven, moet een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan de stikstofreductie. Ook moet het aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport omlaag worden gebracht.

Bouwen in Gnephoek

Maar dat is niet de enige taak die Zuid-Holland zichzelf heeft gegeven. Er wordt namelijk ook vastgehouden aan een enorme bouwopgave. 235.460 woningen moeten vóór 2030 uit de grond worden gestampt in heel de provincie, waarvan 100.000 sociale huurwoningen moeten zijn. Daarin zitten onder meer de grote bouwprojecten in Delft aan de Schieoevers berekend en natuurlijk de nieuwe wijk op het vliegveld van Valkenburg.

Een ander voorbeeld van waar gebouwd moet gaan worden is bijvoorbeeld de Gnephoek. De nieuwbakken coalitiepartijen kondigen aan 125 hectare aan woningbouw in het gebied neerzetten. Minimaal 50 hectare van het gebied moet bewaard blijven voor natuur en recreatie in dat gebied.

Behalen van klimaatdoelen

Daarnaast wil de nieuwbakken coalitie in gaan zetten op het behalen van de klimaatdoelen die er zijn. Zo moet de provincie Zuid-Holland in 2050 klimaatneutraal zijn, moet de broeikasgassenuitstoot in 2030 met de helft zijn gedaald ten opzichte van 1990 en moet er ruim 35 TWh aan duurzaam opgewekte energie zijn in de provincie. Het doel daarbij is dat de helft van die opgewekte energie in handen komt van de bewoners zelf met duurzame projecten.

Volgens formateur Arie Slob was het formatieproces soms lastig. 'Het heeft van tijd tot tijd behoorlijk geknetterd, maar dat hoort erbij. Maar zonder wrijving geen glans, vervolgens werd altijd gezocht naar verbinding. Dat is gewoon gelukt, ook bij de lastige onderwerpen die op tafel hebben gelegen.'

Namens BBB gaan Mariëtte van Leeuwen en Frank Rijkaart plaatsnemen in de Gedeputeerde Staten. Verder moet het bestuur vooral uit oudgedienden gaan bestaan. Zoals Berend Potjer (GroenLinks), Frederik Zevenbergen (VVD), Jeanette Baljeu (VVD), Meindert Stolk (CDA) en Anne Koning (PvdA).

advertentie advertentie