Coalitieakkoord Zuid-Holland moet worden aangepast door foutje

Provinciehuis Foto: Mike Mourits

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Het coalitieakkoord in de provincie Zuid-Holland moet worden aangepast. In het maandag gepubliceerde akkoord staat in een tabel een fout, melden de fractievoorzitters van de vijf coalitiepartijen in een brief aan de Provinciale Staten. Het gaat om een jaartal wat betreft halen van doelen van stikstofreductie, een politiek nogal gevoelig thema.

In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord staat nu dat in 2025 50 procent van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden binnen de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) moet zitten. In de wet is echter 2030 aan die doelstelling gekoppeld. In 2035 moet dit 74 procent zijn.

Het jaar 2025 staat ook in de wet, maar dan gekoppeld aan een percentage van 40 procent. Het kabinet wil het uiteindelijke doel echter sneller behalen, al in 2030, en heeft dat vastgelegd in het coalitieakkoord. Tot een wetswijziging komt het voorlopig echter niet, omdat het CDA hier opnieuw over wil onderhandelen.

'Per ongeluk'

De fractievoorzitters van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland schrijven dat in het coalitieakkoord 'per ongeluk een foute datum is opgenomen'. Het jaartal 2025 zou afkomstig zijn uit informatie die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had verstrekt voor het gebiedsprogramma Provinciaal Landelijk Gebied.

Volgens een woordvoerster van de provincie gaat het om oude informatie, die later door het ministerie is aangepast. Toch is die oorspronkelijke informatie in het coalitieakkoord beland. Het 37 pagina's tellende document wordt aangepast en daarna opnieuw gepubliceerd.

Pagina 28

'In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken dat bestaande wetten en regels voor ons uitgangspunt zijn. Daarom moet op pagina 28 het jaartal 2025 vervangen worden voor het jaartal 2030', aldus de coalitiepartijen.

advertentie advertentie