Cursus ’De kunst van het zorgen en loslaten’ voor mantelzorgers

OUDE WETERING - Mantelzorgers kunnen een cursus volgen die een hulp kan zijn bij de verzorging van een naaste. De cursus "De kunst van het zorgen en loslaten" begint dinsdag 27 september.

De wijkverpleegkundigen en een mantelzorgconsulent van De Driemaster verzorgen de cursus die onder andere praktische tips geeft voor de zorg waar een mantelzorger mee te maken kan krijgen. Ook reiken zij de mantelzorgers handvatten aan om de balans te behouden tussen zorgen voor henzelf en voor een ander. Tijdens de training komt ook het gedachtegoed Positieve Gezondheid aan bod en de mantelzorgers gaan aan de slag met hun eigen gezondheid.

De cursus wordt gegeven in de scholingsruimte van Huize Jacobus aan de Saskia van Uylenburchlaan in Oude Wetering. Kosten zijn 15 euro. De cursusdagen zijn de dinsdagen 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november. Inloop vanaf 19.15 uur, de cursus is van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan tot en met 20 september bij Renée Jannes 06-13984736, Riet Spaargaren 06-23369155 of Wendy Nederend 06-34030920 / w.nederend@dedriemaster.nu.                    

advertentie advertentie