Dorpsraad Woubrugge vraagt opnieuw aandacht voor tweede ontsluitingsweg

WOUBRUGGE – Een tweede ontsluitingsweg voor Woubrugge is hard nodig volgens de dorpsraad. Dit stelt de dorpsraad in reactie op de nieuwe omgevingsvisie die door de gemeente Kaag en Braassem wordt gemaakt. De realisering van een tweede ontsluitingsweg moet volgens de dorpsraad van Woubrugge dan ook opgenomen worden in die omgevingsvisie.

Momenteel is er één ontsluitingsweg, namelijk de Bateweg, die loopt van de rotonde naar de weilanden bij de Leidse Slootweg. Maar dit is niet genoeg, zo laat Jan Veraart van de dorpsraad weten in het radioprogramma KB Actueel. ‘Er is momenteel maar één ontsluitingsweg die vrij druk is. De aansluiting op de N446 kan daarnaast soms voor gevaarlijke situaties zorgen. Als de weg ergens geblokkeerd is, ontstaan er zo problemen met de hulpdiensten. Om deze redenen is er dus al lang de wens om op enig moment een tweede ontsluitingsweg aan te leggen.’

Een eventuele nieuwe ontsluitingsweg is al gevonden, namelijk de Oudendijkseweg. ‘Dat is een hele smalle weg waar zowel voetgangers en fietsers als automobilisten gebruik van maken. Dit heeft al langer de gedachte doen postvatten dat dat een goede ontsluitingsweg zou kunnen zijn als de weg verbreed zou worden’, vertelt Veraart. De Oudendijkseweg is niet aangesloten op de woningen in het dorp. Hier is volgens Veraart een oplossing voor te bedenken. ‘Als je die Oudendijkseweg laat aansluiten op de Bateweg, dus de eerste ontsluitingsweg, dan ontstaat er een soort van rondweg.’

Wens is er al langer

De wens voor een tweede ontsluitingsweg heeft de dorpsraad een aantal jaar geleden al kenbaar gemaakt, toen de gemeente bezig was met de voorloper van de omgevingsvisie: de maatschappelijke ruimtelijke structuurvisie. ‘Tijdens het opstellen van deze visie hebben we ook al aangegeven dat een tweede ontsluitingsweg op den duur zinnig zou zijn’, laat Veraart weten. ‘Dat is toen in de maatschappelijke ruimtelijke structuurvisie opgenomen, maar wel onder het kopje ‘eventueel’. Het was dus onrealistisch, want de tweede ontsluitingsweg kon niet voor 2025 gerealiseerd worden en paste dus ook niet in die visie. Ook heeft de gemeente uiteraard nog andere prioriteiten en die ontsluitingsweg is een grote planologische en financiële inspanning. Wij van de dorpsraad denken wel dat we er nu al over moeten nadenken, als we dat op enige termijn gerealiseerd willen krijgen.’

‘Het is een ingrijpende zaak, maar we zijn realistisch en realiseren ons dat die ontsluitingsweg er niet van de één op de andere dag is’, aldus Veraart. ‘Maar die omgevingsvisie is bedoeld om een langetermijnvisie neer te leggen en wij denken dat de verbreding van de Oudendijkseweg, om zo een tweede ontsluitingsweg te creëren daarin hoort. Als je dat nu niet opneemt in die omgevingsvisie wordt het uiteindelijk alleen nog maar moeilijker.’

KB Actueel is iedere zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur te beluisteren op de radio bij Studio Kaag en Braassem.
advertentie