Dringend advies tot dragen van mondkapjes: dit is alles wat je moet weten

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Sinds afgelopen woensdag geldt al het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Premier Mark Rutte liet tijdens het Kamerdebat weten dat er uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid zou zijn over het advies. Dat is inmiddels door de Rijksoverheid gepubliceerd.

Het dringende advies om een mondkapje te dragen geldt voor iedereen vanaf 13 jaar in publiek toegankelijke binnenruimtes, waarbij men staand of lopend verblijft. Daaronder vallen onder andere winkels, stations, parkeergarages, restaurants, cafés en theaters. Wanneer mensen op een vaste plek zitten, bijvoorbeeld in een restaurant, kan het mondkapje worden afgezet. 'Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op te zetten', meldt de Rijksoverheid.

Bij de uitvoering van een contactberoep, zoals een kapper of schoonheidsspecialist, worden zowel de dienstverlener als de klant geadviseerd om een mondkapje te dragen.

Zo min mogelijk op- en afzetten

Wanneer een locatie deels overdekt is en zich deels in de openlucht bevindt, geldt het advies voor de gedeelten waar sprake is van een overkapping. 'Ten aanzien van locaties die over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken geldt dat wordt geadviseerd om het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat. Het veelvuldig op- en afdoen van een mondkapje verhoogt immers het risico op besmetting.'

Naleving

Beheerders van publieke toegankelijke binnenruimtes dienen zelf te bepalen of het dringende advies wordt overgenomen en of dit advies deel uitmaakt van de huisregels van die locatie. 'Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies. Indien de beheerder op basis van het advies besluit tot het voorschrijven van het dragen van een mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit voorschrift', legt de Rijksoverheid uit.

Vervoer

In het openbaar vervoer en vervoer met bijvoorbeeld taxi's en busjes geldt nog altijd een mondkapjesplicht. Voor privévervoer wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, tenzij het een vaste chauffeur betreft.

Middelbare scholen

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober het dringende advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Bijvoorbeeld in gangen van een schoolgebouw of in aula's. In lessituaties, waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Dit advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs, waarbij geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.

Scholen dienen zelf te beslissen of een mondkapje verplicht is in de school. Dit moet worden vastgesteld in het leerlingenstatuut en de arbeidsvoorwaarden, met instemming van de medezeggenschapsraad.

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over het gebruik van mondkapjes en hoe ze zelf te maken.
advertentie advertentie