Druk en onveilig Noordeinde moet op de schop, vinden bewoners

Foto: Vrachtverkeer op het Noordeinde. (Syb van Ruiten)

ROELOFARENDSVEEN - Bewoners en gebruikers van het Noordeinde in Roelofarendsveen vinden de weg te druk en onveilig. Vooral rond schooltijden is het raak. Ze begonnen een werkgroep zodat er snel iets gedaan kan worden aan de verkeerssituatie, maar de gemeente lijkt op korte termijn nog niets te willen doen.

Suzan van Klink is lid van werkgroep ‘De veilige schoolroute’ en zet zich precies daarvoor in. Ook zij ziet het probleem. ‘Het klinkt misschien heftig, maar het is wachten op een ongeluk.’ Samen met andere ouders van kinderen die op basisschool De Kiem zitten, gaat de werkgroep met de gemeente in gesprek om oplossingen te bedenken voor het probleem.

Niet alleen bewoners maken zich zorgen, ook de brandweer ervaart hinder. ‘Door de drukte op het Noordeinde staan we bij een uitruk regelmatig te wachten op collega’s’, vertelt Leo Olijerhoek, ploegchef van de kazerne in Roelofarendsveen. Hij ergert zich onder andere aan de vele werkzaamheden op de weg. ‘Een groot deel van de vrijwilligers woont in het gebied rond het Noordeinde. Het duurt dan lang voordat ze bij de kazerne in de Wilgenstraat kunnen zijn.’

Oorzaak

Volgens Van Klink komen de onveilige situaties onder andere door het bouw- en vrachtverkeer dat over de weg moet. ‘De vele vrachtwagens leveren gevaarlijke situaties op voor fietsers. Dat nodigt ouders weer uit om met de auto te gaan, waardoor het nog drukker wordt.’

Ook de groei van de school speelt mee. ‘Er komen steeds meer woningen aan het Noord- en Zuideinde. De gemeente zou extra ontsluitingswegen bouwen, maar die zijn er nooit gekomen.’ De drukte speelt daarom niet alleen op het Noordeinde. Volgens Van Klink hebben alle wegen rondom de basisschool, zoals de Kerkweg, Floraweg en het Zuideinde, te maken met te veel verkeer.

De werkgroep hield een enquête onder ouders van basisschoolleerlingen over de verkeersveiligheid. De resultaten daarvan onderstrepen die conclusie volgens Van Klink. ‘We hadden een hoge respons, en negentig procent was het met ons eens dat het onveilig is. Bij de enquête onder bewoners van het Noordeinde was de respons lager, maar ook daar zien mensen het probleem.’

Oplossingen

‘We zijn geen verkeersdeskundigen’, benadrukt Van Klink. Toch heeft ze vanuit de werkgroep een aantal voorstellen die de situatie zouden verbeteren. ‘Het weren van vrachtverkeer zou veel oplossen, zij zijn de grootste boosdoener.’ Olijerhoek oppert om het vrachtverkeer te weren rond schooltijd. ‘De gemeente is extra ontsluiting vergeten en daar ondervinden wij nu de problemen van’, aldus de brandweerchef.

Een andere mogelijke oplossing is een herinrichting van het Noordeinde naar een fietsstraat of een dertig kilometerzone. ‘Dat is nu nog niet mogelijk, omdat er geen obstakels als drempels of versmallingen op de weg zijn.’ Zowel een dertig kilometerzone als een fietsstraat zouden bestuurders stimuleren op de fiets te stappen. Veilig Verkeer Nederland pleitte vorig jaar al voor een verlaging van de snelheid in de bebouwde kom van vijftig naar dertig kilometer per uur.

Onderzoek

Het probleem is de lokale politiek niet onbekend. In opdracht van de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders vorig jaar een onderzoek gestart naar drie mogelijke oplossingen. Het onderzoek richt zich op een extra weg tussen de Floraweg en het Noordeinde en het verminderen van geparkeerde auto’s op het Noordeinde.

De gemeente ziet ook heil in eenrichtingsverkeer over het Noordeinde. In dat plan is de Kerkweg een zwakke schakel, dus wordt onderzocht hoe die weg kan worden opgewaardeerd.

advertentie advertentie