Eikenprocessierups in De Bult: ‘Plagen pas problematisch als natuurlijk systeem verstoord is’

eikenprocessierups in Belevingstuin De Bult Foto: Ton Wesselius

NIEUWE WETERING - De eikenprocessierups laat zich weer zien in Kaag en Braassem. In Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering zijn drie nesten aangetroffen. De gemeente verwijdert de nesten.

Naast de melding uit De Bult heeft de gemeente Kaag en Braassem nog geen andere meldingen ontvangen. Wanneer een melding binnenkomt of de buitendienstmedewerkers rupsen zien tijdens onderhoudswerkzaamheden, wordt de boom met een rood-wit lint gemarkeerd. ‘Zo is het voor iedereen duidelijk dat de rups in die boom zit', legt de gemeente uit. 'Daarna verwittigen we de aannemer die de rupsen mechanisch verwijderd. De rupsen worden opgezogen en door destructie afgevoerd.’

De gemeente zet ook in op natuurlijke bestrijding. Zij heeft op verschillende locaties met eiken het beheer aangepast. ‘Hier maaien we minder, zodat de kans op natuurlijke bestrijding door insecten en vogels groter wordt. En we hebben nestkasten opgehangen in de buurt van eiken. De mezen maken dankbaar gebruik van deze kasten en voeren de rupsen aan hun jongen.’

Inwoners kunnen helpen

Inwoners kunnen zelf ook iets doen om het aantal nesten met eikenprocessierupsen te beperken. Soorten en dan met name plagen worden eigenlijk pas echt problematisch als een natuurlijk systeem verstoord is, legt de gemeente uit. ‘Door een systeem in balans te houden of te brengen, komen plagen veel minder voor of zijn zij minder groot. Daarom is natuurlijke diversiteit belangrijk. Dit houdt in dat wij veel verschillende soorten toepassen in het groen.'

Mensen met een eigen tuin of balkon kunnen ook een steentje bijdragen door ervoor te zorgen dat het interessant is voor vogels en insecten. 'Dus minder tegels en meer inheemse planten. Tevens goed om zomerse buien op te vangen, zodat het water ín de grond komt', zegt de gemeente. 'Ook zijn bijvoorbeeld vleermuizen heel effectief in het verwijderen van de eikenprocessierups-motten. Als de motten opgegeten worden voordat ze eitjes leggen, hebben we volgend jaar minder rupsen. Inwoners zelf kunnen als maatregel vleermuiskasten in of aan de gevel of boom in de tuin plaatsen.’

Melden

Wie de eikenprocessierups of een nest tegenkomt, kan een melding doen via Fixi. Dit kan in de Fixi-app op de telefoon en via de Fixi website.

advertentie advertentie