Gemeente bouwt ‘scheef huisje’ in Nieuwe Wetering

Foto: Dennis | De locatie waar het 'scheef huisje' moet gaan komen.

NIEUWE WETERING - De gemeente Kaag en Braassem gaat een zogenoemd 'scheef huisje' bouwen. De gemeenteraad heeft hiervoor opdracht gegeven aan het college, zo is te lezen in een persbericht. 

In een Scheef Huisje komt iemand wonen die door persoonlijke omstandigheden niet goed in een normale woonwijk kan wonen. De manier waarop die persoon woont of leeft, sluit namelijk niet altijd aan bij de directe omgeving. Ze hebben bijvoorbeeld een ander dag- /nachtritme of maken meer geluid dan wenselijk is. Ze wonen het beste op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder anderen te storen en zonder veel sociale prikkels. Vaak is het iemand die op zichzelf is.

'De bewoner krijgt professionele begeleiding van De Binnenvest', schrijft de gemeente in een persbericht. 'De Binnenvest biedt Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio Holland Rijnland. De begeleiding richt zich op het bieden van regelmaat en rust om zo zelfstandig mogelijk te leven en het aangaan van verbinding met de wijk. In de praktijk zijn hier goede ervaringen mee en de bewoners van Scheve Huisjes zijn er erg blij mee.'

Menswaardig thuis

Het huisje wordt gebouwd aan de Voorweg in Nieuwe Wetering, achter huisnummer 56 (aan de kant van de Oostveenweg). 'De keuze voor deze locatie is gebaseerd op een aantal criteria en eisen', schrijft de gemeente. 'Denk aan de afstand tot bestaande woningen, de omgeving, bereikbaarheid van voorzieningen en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Die afweging is gemaakt in overleg met onder andere experts van de stichting voor maatschappelijke opvang de Binnenvest, de Veiligheidsregio Hollands Midden en de politie.'

'In de gemeente Kaag en Braassem willen we dat er voor al onze inwoners een menswaardig thuis is', legt de gemeente de bouw van het huisje uit. 'Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk kunnen wonen. Omdat we verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang en huisvesting van kwetsbare inwoners, heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven aan het college om een Scheef Huisje te realiseren.'

Presentatie aan alle inwoners

'Op 19 maart hebben we de locatiekeuze en het vervolgproces persoonlijk met de directe omwonenden besproken', vervolgt de gemeente. 'Hierin zijn vragen en zorgen naar boven gekomen over bijvoorbeeld de locatiekeuze, de doelgroep en de begeleiding van de toekomstige bewoner. Bewoners is het aanbod gedaan om persoonlijk in gesprek te gaan, zodat op alle vragen en opmerkingen in kan worden gegaan', meldt de gemeente.

'Vervolgens bieden wij aan om samen te bekijken hoe we het Scheve Huisje het beste kunnen inpassen op de locatie, denken we na over het groen en over het uiterlijk van het huisje. Het plan dat we samen met de directe buren willen maken, presenteren we vervolgens aan alle inwoners van Nieuwe Wetering, zij hebben allemaal een brief ontvangen.'

De gemeente heeft een speciale website gepubliceerd over dit project, waar alle informatie ook op komt te staan.

Lees ook: Kaag en Braassem heeft te weinig sociale huurwoningen, blijkt uit cijfers

advertentie advertentie