Gemeente Kaag en Braassem moet dit jaar bijna 200 asielzoekers opvangen

Foto: Sporthal De Tweesprong - waar in 2015 enkele dagen Syrische vluchtelingen werden opgevangen.

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De gemeente Kaag en Braassem moet in 2024 179 opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat blijkt uit de verdeling per provincie die woensdag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Zuid-Holland moet dit jaar 19.776 opvangplekken regelen voor asielzoekers. Ook werd de indicatieve verdeling per gemeente bekendgemaakt. In totaal moeten alle provincies en gemeenten in Nederland samen voor het einde van het jaar 96.000 opvangplekken creëren.

De publicatie van deze zogeheten capaciteitsraming, de door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgestelde behoefte aan opvangplekken, is de eerste concrete uitvoeringsstap van de spreidingswet. Deze wet geldt vanaf donderdag en heeft als doel om een eerlijke verdeling van opvangplekken van asielzoekers over Nederland. In totaal moet er in onze regio voor 10.702 asielzoekers huisvesting worden geregeld door de gemeenten. Hierbij gaat het nog wel om een indicatieve verdeling.

Verdeling op basis van inwonersaantal

Op basis van het inwoneraantal is de verdeling tot stand gekomen. Verder is gekeken naar hoe rijk een inwoner gemiddeld is. Provincies hebben tot 1 november de tijd om met gemeenten de opgave te regelen, want dan moeten de provinciale opvangplannen bij het ministerie worden ingeleverd.

De komende maanden gaat de commissaris van de Koning, op verzoek van de staatssecretaris, met de 26 gemeenten in de regio in overleg over de onderlinge verdeling van de provinciale opgave.

Gemeenten kunnen ruilen

Een gemeente kan bijvoorbeeld aangeven geen asielzoekers te willen opvangen, maar bijvoorbeeld wel statushouders of Oekraïense vluchtelingen, zoals Westland al weken laat weten. Een meerderheid van de partijen daar wil namelijk geen uitvoering geven aan de spreidingswet. Overigens noemt de commissaris van de Koning die houding 'onvoorstelbaar'.

Gemeenten kunnen onderling ook 'uitruilen', zolang onder aan de streep per provincie de gevraagde opvangplekken worden geregeld.

Financiële bonus maar ook dwang mogelijk

De indicatieve verdeling heeft wel invloed voor het eventuele extra geld dat gemeenten kunnen krijgen als ze meer opvangplekken regelen. Per extra plek die minstens vijf jaar beschikbaar is, kunnen gemeenten 1000 tot 2000 euro van het ministerie krijgen.

De staatssecretaris van Justitie beoordeelt voor 1 januari 2025 alle twaalf plannen van de provincies. Als provincies voldoende plekken hebben aangedragen, hebben gemeenten zes maanden de tijd om die te realiseren. In provincies zonder deugdelijk plan grijpt de staatssecretaris in. Via een zogeheten verdeelbesluit verplicht hij gemeenten alsnog een bepaald aantal opvangplekken te regelen.

Als ook dat te weinig oplevert, gaat Justitie in laatste instantie zelf de plekken in een gemeente regelen. Die 'dwang' wordt op zijn vroegst over een jaar ingezet. De nieuwe spreidingswet maakt die dwang mogelijk.

advertentie advertentie