Gemeente vreest toename vliegtuigen boven Kaag en Braassem, stuurt brief naar minister

Schiphol Foto: Pixabay

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft een brief naar minister Harbers gestuurd. Zij vreest dat door de Luchtruimherziening van Schiphol de vliegtuigbewegingen over gemeente Kaag en Braassem toenemen.

Kaag en Braassem ligt onder de start- en aanvliegroutes van de Kaagbaan, één van de meest ingezette startbanen van Schiphol, staat in de brief die het college aan de minister schreef. Verder schrijft zij: ‘Onze inwoners ervaren sinds 2009, door luchtzijdige aanpassingen van route en startprocedure, een toegenomen geluidsbelasting. De gemeente is bezorgd dat door de nieuwe luchtzijdige aanpassingen, als gevolg van de Luchtruimherziening, de geluidsbelasting in de regio verder zal toenemen met negatieve gevolgen voor de leefomgeving.’

In de Luchtruimherziening zijn nieuwe hoogteregels opgenomen. ‘Onduidelijk is welk mogelijk positief effect het hanteren van de nieuwe hoogteregels kan hebben op de geluidsemissie in deze regio', staat in de brief.

‘Rustige periodes verdwijnen’

Ook is in de herziening een vierde naderingspunt vanuit het zuidoosten opgenomen, is te lezen in de brief. ‘De verwachting is dat het aantal vliegtuigbewegingen over de regio toe zal nemen waardoor de geluidsbelasting eveneens toeneemt en de huidige “rustige” periodes bij noordelijke windrichting zullen verdwijnen.’

De gemeente vraagt de minister om bij de uitwerking van de Luchtruimherziening rekening te houden met haar zorgen. ‘Het is belangrijk dat het uitgangspunt “Minder hinder voor iedereen” in stand blijft en er geen verschuiving van hinder plaatsvindt. Het verplaatsen van vluchten naar de Kaagbaan moet hierbij niet als oplossingsrichting worden gezien.’

De gevolgen dreigen onze leefomgeving aanzienlijk te verslechteren door meer vliegtuigen en minder rustmomenten – Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord uit al enige tijd haar zorgen over de ontwikkelingen van de Luchtruimherziening waarin onder andere nieuwe routes zijn opgenomen. ‘De gevolgen dreigen onze leefomgeving aanzienlijk te verslechteren door meer vliegtuigen over onze gemeente en minder rustmomenten, ook in de nacht’, bericht de werkgroep. Het onderwerp is de afgelopen periode een terugkerend agendapunt geweest in gesprekken met de gemeente. ‘De gemeente deelt onze zorg en spreekt met de brief minister Harbers daarop aan.’

Samenwerkingsverband NOVEX

Kaag en Braassem is niet de enige gemeente die strijdt voor een gezonde leefomgeving. Zij is onderdeel van het samenwerkingsverband NOVEX Schiphol regio waarin 56 gemeenten en vier provincies sinds mei 2022 samenwerken. Het samenwerkingsverband is gericht op de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied met als doel om zorg te dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving ‘waarbij alle belangen in de Schiphol regio zowel maatschappelijk, als economisch worden meegewogen’, aldus de werkgroep.

De werkgroep noemt het een goede zaak dat bij de uitwerking van NOVEX ‘mede op instigatie (aansporing, red.) van de gemeentelijk vertegenwoordigende bestuurder, gezondheid nadrukkelijker aan de orde gesteld zal gaan worden.’

advertentie advertentie