Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Sportpad

Foto: Google Maps

ROELOFARENDSVEEN – De gemeenteraad van Kaag en Braassem stemde op maandag 18 september unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. De manier waarop de ruimte zal worden gebruikt en de indeling ervan staat in hoofdlijnen vast. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plek, de afmetingen en de functies van het gebouw.

Al een paar jaar wordt er gewerkt aan een plan om het Sportpad efficiënter in te richten. Het doel hiervan is dat nog meer mensen kunnen leren, bewegen en ontmoeten. Het huidige plan is het kader voor de verdere uitwerking. De volgende stap in het proces is het maken van een inrichtingsplan.

Het gaat om de ruimte rondom de sportvelden, het schoolplein en de gebouwen. Er wordt gekeken naar de inrichting van het groen, de paden en wegen, maar ook het parkeren en de parkeervergunningen. Het inrichtingsplan zal wederom samen met de gebruikers en omwonenden worden opgesteld. Binnenkort worden de gesprekken met verschillende belanghebbenden opgestart.

Deelprojecten Sportpad Noord en Sportpad Zuid

Naast het inrichtingsplan wordt er verder gewerkt aan de deelprojecten Sportpad Noord en Sportpad Zuid. Bij deelproject Sportpad Noord werken SSBA, Kindkracht 0/12 en Sportbedrijf Kaag & Braassem samen aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor het Kindcentrum en De Tweesprong.

Aan de zuidkant van het Sportpad komt een nieuwe indeling van de sportvelden. Hier zullen voetbalvereniging E.M.M. ’21, hockeyclub Alkemade en tennisvereniging Alkemade een plek houden of krijgen. De voetbal- en hockeyvereniging krijgen samen een nieuw kleed- en clubgebouw. Daarnaast wordt het clubhuis van de tennisvereniging aangepast.

Om de plannen verder uit te werken en rekening te houden met alle wensen en eisen moet er veel gebeuren. Daarom zijn er verschillende werkgroepen gestart. In deze groepen werken vrijwilligers van de verenigingen samen met specialisten om de plannen passend en goed uitvoerbaar te maken.

advertentie advertentie