Holland Rijnland loopt behoorlijk achter met Energieprogramma

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraden in Holland Rijnland hebben onlangs een brief ontvangen over de stand van zaken betreft duurzame energie. De conclusie in de brief liegt er niet om: Holland Rijnland loopt behoorlijk achter op de ambities voor 2030 en voor 2050.

De regio Holland Rijnland - waar Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem onderdeel van zijn - loopt ver achter op de ambities uit het Energieprogramma. Er blijken in de regio veel te weinig locaties te zijn voor het plaatsen van duurzame windturbines en zonneweiden. Ook zijn er gemeenten in Holland Rijnland waar niet of nauwelijks draagvlak is voor deze manieren van energie opwekken. Daardoor staat Holland Rijnland vrijwel onderaan de lijst vergeleken met andere regio’s.

Nieuwkoop en Kaag en Braassem zijn bezig met een participatietraject om locaties te vinden voor het duurzaam opwekken van energie. Alphen aan den Rijn weigert om meer windturbines op haar grondgebied te plaatsen. In deze gemeente wordt wel ingezet op kleine windmolens, vooral bij agrarische bedrijven en industrieterreinen. Er komen ook regelmatig nieuwe zonneweiden bij. De complicatie voor deze duurzame energie is dat er wel wordt opgewekt, maar dat er niet goed aan het energienetwerk kan worden geleverd door capaciteitsgebrek.

Stroomnetwerk

Capaciteitsgebrek betekent dat er domweg te weinig stroom kan worden geleverd, omdat er onvoldoende laadstations zijn en omdat er onvoldoende bekabeling is. Anders gezegd: de hardware is te klein.

Dat heeft twee hoofdoorzaken. Het Nederlandse stroomnetwerk is ooit aangelegd om stroom te leveren en is niet ingericht om stroom te ontvangen. Deze uitdaging komt bovenop een in het algemeen steeds sneller toenemende vraag naar energie onder meer door het landelijke beleid om minder gas en meer elektriciteit in te zetten. Inmiddels is een nieuw transformatorstation in de Barrepolder bij Hazerswoude-Rijndijk gepland om het capaciteitsprobleem op te lossen.

Nieuwe aanpak

Om de doelstellingen voor een neutraal energiegebruik toch te halen, is een vernieuwde aanpak bedacht. Er wordt voortaan meer ingezet op samenwerking op drie terreinen: een integraal energiesysteem, regionale warmte en duurzame opwek.

In Holland Rijnland zijn veel mogelijkheden voor aardwarmte. Wel moet deze getransporteerd worden van de opwekker naar de gebruiker via een regionaal systeem. In goed geïsoleerde gebouwen is een elektrische warmtepomp een goed alternatief.

Regio Holland Rijnland

Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn lid van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland. De andere leden zijn Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. In deze regio wordt op verschillende terreinen samengewerkt.

In 2022 is in de RES 1.0 (regionale energiestrategie) beschreven wat de afspraken zijn tussen de dertien leden van Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Omdat de RES over energietransitie gaat, zijn ook netbeheerders Liander en Stedin en de Omgevingsdienst West-Holland hierbij betrokken. Ondanks uitgebreide voorbereidingen door Holland Rijnland zijn veel gemeenten niet akkoord gegaan op verschillende details.

Lees ook: ‘Blij gemaakt met dooie mus’, feiten en fabels over terugleveren stroom met zonnepanelen

advertentie advertentie