Holland Rijnland steekt geld in Polderlab: grootste levende laboratorium op veenweidegrond

OUD ADE – Holland Rijnland gaat het Polderlab in de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade financieel ondersteunen. Het regionaal samenwerkingsorgaan draagt maximaal 1,5 miljoen euro bij aan het initiatief, onder andere vanwege extra grond die is aangekocht en om inrichtingskosten te kunnen dekken.

Het Polderlab is het grootste en meest omvangrijke ‘levende laboratorium’ op veenweidegrond ter wereld. Agrariërs die in het gebied actief zijn hebben de handschoen opgepakt om te werken aan een grotere biodiversiteit, een stop op de bodemdaling en een nieuwe impuls voor de agrarische sector. In totaal wordt 33 hectare grond gebruikt om te experimenteren met nieuwe gewasteelten.

Het initiatief van burgercoöperatie Land van Ons heeft ook als insteek om de CO2-uitstoot terug te dringen en om het gebied geschikt te maken voor zowel recreatie als duurzame voedselvoorziening voor omliggende gemeenten. Het Polderlab zal ook agrariërs in de omgeving ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Universiteit Leiden

Onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan, met een looptijd van tien jaar, onderzoek verrichten in de Vrouwe Vennepolder. Bij aankoop van het perceel door Land van Ons was er in de polder sprake van veeteelt, maar het is de bedoeling dat de onderzoekers samen met de agrariërs verschillende teelten uit gaan testen en gaan monitoren.

De studenten van de universiteit zijn aan de slag gegaan en hebben al ‘wilde ideeën’ voor het perceel. Tot de officiële start van het Polderlab op 9 september grazen een aantal schapen op het terrein.

Toekomstbestendig model

Zo’n negen procent van de totale oppervlakte van Nederland bestaat uit veenweidegebied. Het is dus niet gek om te bedenken dat er met interesse wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de Vrouwe Vennepolder. Het zou zomaar kunnen dat deze polder bij Oud Ade de bakermat wordt van een toekomstbestendig agrarisch model. Een model dat rekening houdt met alle duurzaamheidsuitdagingen anno 2021 en ver daarna.

advertentie advertentie