In gesprek met de nieuwe gemeentesecretaris: ‘Met talentvolle mensen de ambities waarmaken’

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Hans Démoed gaat vanaf 1 maart 2024 aan de slag als gemeentesecretaris van de gemeente Kaag en Braassem. Het afgelopen jaar was Démoed al actief als waarnemend gemeentesecretaris. Edwin Christiaans en Stefan Siewertsen gingen afgelopen zaterdag met hem in gesprek tijdens KB Actueel.

'Een gemeentesecretaris heeft eigenlijk twee rollen', legt Démoed uit tijdens de uitzending. 'Je bent de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ik zit dus elke dinsdag bij hun vergadering, waar alle besluiten worden genomen die voor de gemeente van belang zijn. Je bent dus de eerste ambtenaar die het college adviseert vanuit de organisatie. De tweede rol is eigenlijk dat je een soort algemeen directeur van de organisatie bent. Je bent heel erg bezig om die organisatie verder te brengen.'

In maart 2023 vertrok de vorige gemeentesecretaris. Démoed nam het toen over, maar een jaar later volgt pas de definitieve aanstelling. 'Dat heeft even geduurd, omdat we als gemeente wilden kijken of de organisatie goed staat en hoe we er mee verder willen. We hebben bijvoorbeeld gekeken of het management goed is ingericht, daar zijn nieuwe mensen gekomen. Daarom vindt nu de benoeming pas plaats.'

Talentvolle mensen

Veel verandert er na de definitieve benoeming niet voor Démoed, zo geeft hij zelf aan. 'Het maakt nu helder hoe we met de organisatie verder willen. Mijn dagen zullen niet ineens helemaal gaan veranderen. Nu ben ik wel in de positie om de organisatie verder te brengen voor onze inwoners en bedrijven.'

Hij gaat verder: 'Er gebeurt ontzettend veel in Kaag en Braassem en daar moet ook veel voor gebeuren. We hebben veel talentvolle mensen nodig en met deze arbeidsmarkt is het moeilijk om die mensen te vinden. Wij zetten in op jong talent met de juiste opleiding, die veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgen. Daar hebben we goede ervaringen mee.'

'We hebben grote financiële uitdagingen, daar moeten we mee aan de slag', antwoordt Démoed op de vraag waar hij zich op zal gaan focussen. 'We moeten kijken hoe we alle ambities waar kunnen maken. We moeten dat in de benen houden en tegelijkertijd het huishoudboekje op orde houden. We zijn nu aan het kijken hoe we dat verstandig kunnen doen. Je doet het nooit alleen, maar met de groep mensen die we hebben in onze organisatie.'

'Verder wil ik kijken hoe we de afstand tussen de inwoners en de overheid weer kleiner kunnen maken. Er is veel onvrede - in heel Nederland overigens - en ik nodig ook weleens boze en teleurgestelde mensen uit om te praten. Die afstand verkleinen is niet makkelijk, maar je moet contact zoeken. Er zit ook veel kennis en informatie bij de mensen die we kunnen gebruiken om de opgaven uit te voeren en te realiseren.'

advertentie advertentie