Informatieavond woningbouw bij Natuurbelevingstuin De Bult

Foto: Dennis Knetsch

NIEUWE WETERING – De gemeente Kaag en Braassem organiseert woensdagavond 27 september een informatieavond over woningbouw bij Natuurbelevingstuin De Bult. In restaurant Tussen Kaag en Braassem kunnen mensen van 19.30 uur tot 21.00 uur informatie inwinnen.

De informatieavond gaat over kavel vijf, een stuk grond aan de Regenboogweg in Nieuwe Wetering. Deze kavel ligt naast Natuurbelevingstuin De Bult. In 2013 werd het stuk grond aangewezen voor woningbouw in bestemmingsplan ‘Nieuwe Wetering’. Ook in de grondexploitatie Nieuwe Wetering Noord werd rekening gehouden met woningbouw op de locatie.

Twaalf sociale huurwoningen naast De Bult

De gemeente Kaag en Braassem wil samen met woonstichting MeerWonen twaalf sociale huurwoningen gaan bouwen op de kavel. Er is namelijk nog steeds een lange wachtlijst in de sociale huursector. Daarom heeft de gemeente in het huidige raadsakkoord opgenomen dat dertig procent van de totale woningbouw sociale huurwoningen moeten worden.

Om de woningbouw op een natuurlijke wijze te scheiden van Natuurbelevingstuin De Bult wil de gemeente de watergang omleggen die nu nog langs de Regenboogweg loopt. Daarmee wordt ook voldaan aan een eis van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Extra verhard oppervlak moet namelijk worden gecompenseerd met water.

Groen behouden voor de buurt

Politieke partijen D66 en Samen voor Kaag & Braassem (SvKB) dienden afgelopen juni een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad met vijf voorstellen om bomen te planten en beter te beschermen. Raadsleden Carsten Zwaaneveld (D66) en Hilde Bax (SvKB) kwamen met het voorstel voor een gezonde leefomgeving.

Zwaaneveld is het niet eens met de beslissing van de gemeente om woningen te bouwen bij de Natuurbelevingstuin. ‘Waar we gaan bouwen is heel belangrijk. De Bult is een van de weinige plekken met groen in de buurt. Er moeten goede huizen komen, maar je moet een balans zoeken tussen het volbouwen en het behoud van groen. Volgens het college staan er geen bomen, maar dat is helemaal niet waar. Als je er moeite voor doet om naar de locatie toe te gaan, dan zie je dat het helemaal vol is gegroeid.’

‘Toen het bestemmingsplan werd gemaakt waren het allemaal nog kleine bomen. Destijds is de beslissing gemaakt om het aan te wijzen als een plek waar eventueel gebouwd zou kunnen worden. Eigenlijk zouden we nu opnieuw naar dat besluit moeten kijken. Want we kunnen wel alles vol bouwen, maar het moet ook een fijne plek zijn om te wonen’, besluit Zwaaneveld.

‘Geen discussie over de woningbouw, maar wel over de tekeningen die er nu liggen’

Anja de Rijk - de Jong, fractievoorzitter van CDA Kaag en Braassem vertelt meer over het plan voor woningbouw bij De Bult. ‘De provincie heeft een aantal jaar geleden een aantal bouwblokken goedgekeurd in de regio. Dit geldt ook voor de grond naast De Bult. Het vorige college heeft geprobeerd om dit bouwblok bij De Bult te verplaatsen naar Rijpwetering, dan wel Oud Ade. Dat is natuurlijk veel logischer. Natuurbelevingstuin De Bult is namelijk een van de weinige stukken groen in de omgeving. Helaas wilde de provincie hier niet aan meewerken.’

Het plan is nog nooit langs de raad geweest. De Rijk - de Jong verklaart waarom dit niet het geval was. ‘Het hoefde niet langs de raad, omdat er starterswoningen zouden worden gebouwd. Maar omdat er nu sociale huurwoningen van worden gemaakt, heeft mijn collega Carsten Zwaaneveld geopperd dat de raad hier wel over mee moet kunnen beslissen.’

De Rijk - de Jong: ‘Het bestuur van de Natuurbelevingstuin is wel blij dat er rekening is gehouden met De Bult door het omleggen van de sloot, want op deze manier blijft de tuin een eiland. Er is geen discussie over de woningbouw, maar wel over de tekeningen die er nu liggen. Vanavond mogen de buurtbewoners hun zegje doen en wij mogen als raad op een later tijdstip ons over deze kwestie buigen.’

advertentie advertentie