Integraal KindCentrum Woubrugge stapje dichterbij

WOUBRUGGE – Woubrugge krijgt een IKC, een Integraal KindCentrum. In het IKC gaan straks, onder andere, alle leerlingen van de basisscholen Kinderkring en Esselyckerwoude naar school. De planning is dat het IKC in 2025 wordt opgeleverd.

Als locatie voor het IKC heeft de gemeenteraad op 12 juli 2021 gekozen voor locatie basisschool De Kinderkring aan de Cornelis Kempenaarlaan. Voor de vrijvallende locatie basisschool Esselyckerwoude aan de Emmalaan is besloten de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken.

Bedoeling was na de zomer van 2021 een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de gemeente en de kindpartners. En aansluitend de selectie van een architect te starten. Het proces vroeg echter meer tijd. Inmiddels heeft gemeente Kaag en Braassem voor het begeleiden van het proces een externe partij aangetrokken. OLCO Advies & Management B.V. uit Veenendaal is gestart met de opdracht.

Participatie

In de afgelopen drie informatiebijeenkomsten lieten omwonenden van de Cornelis Kempenaarlaan weten dat zij het IKC graag op deze locatie zien komen en geen woningbouw willen. Dit zou een deel van de parkeerproblematiek oplossen. Voor de Emmalaan/Weegbree – locatie Esselyckerwoude – gaven bewoners aan om de bebouwing op minimaal twintig meter van de woningen te houden. Ook stelden zij voor de bouwblokken meer richting de Bateweg te plaatsen, het groen te behouden en niet hoger dan tien meter te bouwen. De inbreng is meegenomen in het Stedenbouwkundig programma van Eisen. Eind 2022 wordt het vervolgproces rond participatie met de omgeving verder ingericht en gecommuniceerd.

De beoogde oplevering van het IKC is 2025. De start van de realisatie van woningbouw aan de Emmalaan is in 2025 of 2026.

advertentie advertentie