Integrale controles leggen overtredingen in Oud Ade en Leimuiden bloot

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente heeft in mei integrale controles uitgevoerd. De samenwerkende instanties constateerden verschillende overtredingen en bevindingen die om meer onderzoek vragen.

Dinsdag 17 mei heeft de gemeente een onaangekondigde integrale controle uitgevoerd op een perceel aan de Leidseweg in Oud Ade. De controle gebeurde in samenwerking met Omgevingsdienst West-Holland en de politie. De instanties controleerden op naleving van de wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden (ondermijning).

Zij constateerden verschillende overtredingen, zoals illegale bouwwerken; een strijdig gebruik van het bestemmingsplan; de opslag van gevaarlijke stoffen; illegale munitie (in beslag genomen); asbesthoudende materialen; bodemverontreiniging en diverse overtredingen van milieuvoorschriften. De bevindingen vragen om nader onderzoek en, in sommige gevallen, om een hercontrole.

Bedrijvenpark Leimuiden

Daarnaast zijn er op 23 en 24 mei integrale controles geweest op Bedrijvenpark Drechthoek in Leimuiden. De brandweer, politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerden de controle uit. Zij controleerden onder andere op illegale bewoning van bedrijfspanden.

Over het algemeen was er op het bedrijvenpark veel begrip voor de controle en was (op een enkeling na) iedereen erg meewerkend. 'Gezien de weinige (mogelijke) overtredingen kunnen we concluderen dat bij het grootste gedeelte van de gecontroleerde panden in Leimuiden het prima in orde was,' laat de gemeente Kaag en Braassem weten. 'In totaal zijn zestig bedrijfspanden gecontroleerd.'

De instanties ontdekten zeventien bedrijven met onjuiste adresgegevens in het Handelsregister (niet geregistreerd op het juiste adres); tien panden waar brandonveilige situaties zijn aangetroffen, zoals een geblokkeerde nooduitgang, afwezigheid rookmelders, niet gekeurde brandblussers; twee panden die een niet officieel huisnummer gebruiken; negen personen met een onjuiste of geen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en twee keer (vermoeden van) illegale bewoning. De bevindingen vragen om nader onderzoek en/of om een hercontrole.

Integrale controles

De gemeente voert geregeld integrale controles uit. Diverse instanties, zoals politie, omgevingsdienst en brandweer voeren deze controles samen uit. Zij bezoeken bedrijven en kijken of alles op orde is, op basis van de daar geldende regels en voorschriften. Ook wordt gekeken naar arbeidsomstandigheden.

De komende tijd vinden dergelijke controles vaker plaats in Kaag en Braassem. Deze controles bieden niet alleen meer helderheid voor de ondernemer, maar ook voor de instanties. Waar nodig wordt verder onderzoek door een van de deelnemende instanties uitgevoerd. 

advertentie advertentie