Inwoners uit Kaag en Braassem kunnen reageren op Lokale Energie Strategie

Foto: Gemeente Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem kunnen vanaf nu reageren op de eerste versie van de Lokale Energie Strategie (LES). De afgelopen periode zijn er meerdere bijeenkomsten geweest in de gemeente, waarbij inwoners hun mening konden geven. Reageren kan tot en met 7 maart 2024.

In de LES staat onder andere hoe de gemeente kan overstappen op duurzame bronnen als zon en wind. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten hierover met de gemeente mee. Alle betrokkenen dachten mee over bouwstenen, voorwaarden, mogelijke locaties, risico’s en financiële participatie, schrijft de gemeente in een persbericht. 'Met elkaar verkenden we de route, zodat we als gemeente de komende jaren op een goede manier afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen en overstappen op energie uit duurzame bronnen.'

Verantwoordelijkheid nemen

'De opbrengst uit de gesprekken met inwoners laat zien dat, ondanks de geuite zorgen, het merendeel achter de doelen en ambities staat van de energietransitie', is te lezen in het bericht. 'Zij vinden dat óók de gemeente Kaag en Braassem haar verantwoordelijkheid moet nemen, en zijn bereid mee te denken over de voorwaarden. Sommige inwoners waren fel tegen wind- en/of zonne-energie. De gehele opbrengst leest u in de eerste versie van de LES.'

De LES vertelt waar de gemeente staat in de energietransitie en schetst scenario’s voor 2030. De LES gaat ook in op het besparen van energie, duurzaam vervoer en de manier waarop huizen en bedrijven worden verwarmd. Wethouder Dolf Kistemaker in het persbericht. 'Kaag en Braassem doet actief mee aan de energietransitie. Dit vergt maatwerk en daar hebben we de hulp van onze inwoners en partners bij nodig. Ik ben trots op alle betrokkenheid en benieuwd naar de reacties op het concept. Ik roep iedereen op om ook hier hun mening over te geven.'

De conceptversie van de LES staat als storymap online op www.energievoorkaagenbraassem.nl en ligt als rapportage fysiek bij de balie op het gemeentehuis.

advertentie advertentie