Kinderen IKC Het Woud gymmen hele jaar buiten: ‘Ik heb geen gymzaal nodig om leerdoelen te behalen’

Buitengym IKC Het Woud Foto: Anke Steffers

RIJNSATERWOUDE - De leerlingen van het nieuwe IKC in Rijnsaterwoude gymmen het hele jaar door buiten. Ook als het regent, waait of vriest. De kinderen naar een gymzaal in een nabijgelegen dorp vervoeren, kost veel geld en tijd. ‘En ik heb geen gymzaal nodig om de leerdoelen en –lijnen te behalen,’ vertelt leerkracht van Het Woud Marieke Paymans.

Het idee van buitengym ontstond in coronatijd toen er binnen niet gegymd mocht worden. 'Om de kinderen toch te laten gymmen, startten we buitenlessen op. Ik trok hiervoor alle toestellen en attributen die in de oude sporthal stonden naar buiten,’ vertelt Paymans die naast Pabo, haar bewegingsonderwijscertificaat behaalde en de Motorisch Remedial Teaching-opleiding afrondde. 'Toen de oude school sloot, ging ook de sporthal dicht.'

Toen IKC Het Woud hoorde dat er vanwege de kosten geen vervangende sporthal kwam en de enige keus was om busvervoer te gaan regelen naar een hal in een ander dorp, begon Paymans haar zoektocht. ‘Ik speurde internet af naar scholen die aan buitengym deden. Ik vond een school in Oudenbosch. Deze school had een buitengymlokaal ingericht met hulp van firma Nijha. En aangezien nergens staat dat je gymles moet geven ín een zaal legden we dit voor aan de gemeente.’

Multifunctioneel speeltoestel

De gemeente gaf Nijha hierop opdracht om een unieke buitengymnastieklocatie naast het IKC te realiseren. Samen met Paymans bedacht de firma een multifunctioneel speeltoestel. De planning is dat het toestel in september op het grasveld achter de school komt. ‘Een vijf meter hoge stellage waarin ik ringen en touwen kan hangen. Er zitten rek- en klimstokken en duikelstangen aan. En ik kan er een glijbaan aan vastmaken. Verder komen er voetbaldoeltjes en ik kan een volleybalnet ophangen. En ook de buurt heeft profijt van het toestel. Buiten schooltijd kan er gewoon op gespeeld worden.’

De buurt heeft ook profijt van het speeltoestel op de buitengymlocatie
— Marieke Paymans

Het idee voor het buitengymlokaal legde Paymans voor aan de MR van IKC Het Woud, dat na haar uitleg instemde. ‘Dat we al enige tijd buiten gymden en de kinderen dit heerlijk vonden, zorgde ervoor dat zij als ambassadeurs hun ouders konden overtuigen. En we hielden een ouderavond. Sommige ouders waren sceptisch, gymmen hoort toch in een gymzaal? En konden we de leerdoelen wel halen? Maar het speeltoestel biedt voldoende mogelijkheden om te voldoen aan de kerndoelen van het SLO voor Bewegingsonderwijs op basisscholen.’

Kamervragen

Het bericht dat IKC Het Woud volledig inzette op buitengym zorgde voor Kamervragen. VVD-Tweede Kamerlid, Rudmer Heerema, twijfelde of een school met alleen buitengym wel aan de kerndoelen kan voldoen. Een buitengymles leek hem geen vervanging voor een gymles in een zaal. Ook vroeg hij of bekend was of alle scholen in Nederland wel over voldoende faciliteiten beschikken nu zij in 2023 verplicht twee lesuren bewegingsonderwijs moeten geven.

Gemeente Kaag en Braassem reageerde met een raadsbrief op de Kamervragen: ‘Er wordt verondersteld dat de buitengymnastiekvoorziening in Rijnsaterwoude niet zou voldoen aan de wettelijke eisen/doelen voor bewegingsonderwijs. Dit is een onterechte aanname. De firma Nijha is dé landelijke specialist voor gymnastieklocaties en heeft dit op basis van de eisen ontwikkeld. Alle gymnastiekbewegingen voor alle vereiste motorische vaardigheden zitten in het ontwerp. Wat Nijha levert voor een binnenaccommodatie is ook verwerkt in de buitenvoorziening. Bij IKC Het Woud werkt een teamleerkracht die gespecialiseerd is in bewegingsonderwijs. Zij heeft meegedacht. De kinderen van de midden- en bovenbouw kunnen het hele jaar door buiten gymmen onder leiding van deze vakdocent. Daarbij heeft het IKC een speellokaal en veel speelruimte om de school.'

Sneeuw

Tot de komst van het speeltoestel geeft Paymans gym op het schoolplein, de speeltuin en het grasveld bij het IKC. En dus ook bij minder weer. Zoals toen het sneeuwde. Paymans paste de gymles daar gewoon op aan. ‘De kinderen waren met sleeën gekomen, we speelden curling met blokken en maakten van de karren van de kleuters een bobslee. En omdat de kinderen toch al warm gekleed naar school kwamen, waren ze voldoende ingepakt om buiten te gymmen. De ouders hebben we geïnformeerd dat ze hun kinderen op dinsdag en donderdag kleding moeten aantrekken waarin ze goed kunnen bewegen. En als het regent, dat ze extra kleren meegeven. In de wc’s en het magazijn kunnen de kinderen zich omkleden. En als het weer echt te slecht is - bij onweer, code oranje of rood – geef ik les in de speelzaal in de school.’

Vol vertrouwen in de aanpak van Het Woud sluit Paymans af met de zin: ‘Waar een kleine school groot in kan zijn.’

advertentie advertentie