Komst nieuw tankstation langs N207 stuit op bezwaren: ‘Het rammelt aan alle kanten’

LEIMUIDEN - Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van een tankstation langs de N207 in Leimuiden. Het college van burgemeester en wethouders stemde eind januari in met dat plan en legde het ter inzage. De partijen die een zienswijze indienden, maken zich onder andere zorgen over geblokkeerde zichtlijnen, milieu en verkeersveiligheid.

Het pompstation is een initiatief van Peter van Eijk, eigenaar van een tankstation in Ter Aar. Het onbemande station moet komen aan de Vriezenweg, bij de rotonde met de N207, en is vooral gericht op het woon-werkverkeer langs de provinciale weg. Maar niet iedereen is blij met de komst van de benzinepomp. Naast particulieren, maakte ook een aantal organisaties bezwaar tegen het project. Stichting Groen Licht en boerenorganisatie LTO Noord dienden een zienswijze in op het plan.

Hoewel er aan de oostkant van de N207 al een aantal huizen en bedrijven gebouwd zijn in de polder, is de westkant van de weg vrijwel leeg. Stichting Groen Licht zet zich in voor het behoud van het landschap, en vindt het tankstation daarom niet in de bebouwing passen. Buurtbewoner Roland Mourits woont aan de Vriezenweg, in het eerste huis naast het perceel van het tankstation. Hij herkent het bezwaar van Groen Licht: 'Er komt een luifel van negen bij dertig meter. Die blokkeert alle zichtlijnen door de polder, terwijl er hier zo’n mooi open landschap is.'

Boerenorganisatie LTO Noord merkt in hun zienswijze op dat het project haaks staat op het beleid van de gemeente. Het bestemmingsplan van de grond heeft namelijk agrarische doeleinden en is volgens hen dus niet geschikt voor industriële bebouwing. ‘Een tankstation in het buitengebied heeft meerdere negatieve effecten, zoals de verkeersdoorstroming op N207, de ecologie en het stikstofbeleid’, meldt de organisatie in een persbericht.

Niet milieubewust

Annelies Osinga woont in Rijnsaterwoude, maar zou de nieuwe benzinepomp vanuit haar huis niet kunnen zien. Toch zet ze ook haar vraagtekens bij de komst van het station: ‘Er is gewoon geen plek meer voor fossiele brandstoffen. We zitten midden in een klimaatcrisis en over een paar jaar is daar geen behoefte meer aan. Het rammelt aan alle kanten’, legt ze uit.

In het plan zijn ook zes laadplaatsen voor elektrische auto’s opgenomen. Daar is volgens Mourits echter geen markt voor: 'Het tankstation zou vooral voor woon- werkverkeer zijn. Dan is de auto meestal op het werk of thuis al opgeladen’, legt hij uit. Ook zal het benzinestation niet worden voorzien van een winkel. Dat terwijl service, zoals koffie of een broodje, volgens Mourits belangrijk is om bestuurders van elektrische auto's te trekken. Het laden duurt namelijk langer dan vijftien minuten. Het ontwerp bestemmingsplan van Van Eijk bevestigt dit. Het plan heeft de laadpalen dan ook niet meegenomen in de haalbaarheidsinschatting, wegens grote financiële onzekerheid.

Volgens van Eijk is er wel behoefte aan een tankstation. ‘Er is aan de westzijde van de N207 dertig kilometer lang geen goedkoop tankstation te vinden.’ Volgens Mourits is dat onzin: ‘Misschien niet aan de westzijde, maar in een straal van zeven kilometer zijn wel tien andere pompstations.’ De dichtstbijzijnde daarvan is bij het kruispunt van de N207 bij Leimuiden. De andere kant op is de eerste benzinepomp bij Alphen aan den Rijn.

Verkeersveiligheid

Alle auto's die hun tank vullen bij het station, zouden zorgen voor een grote toename aan verkeersbewegingen op de Vriezenweg. In het plan wat er nu ligt, moeten bestuurders bij iedere tankbeurt twee keer een fietspad kruisen. Dat levert volgens Van Eijk geen onveilige situaties op: 'Er is daar vrij zicht, dus eventuele fietsers zullen goed opgemerkt kunnen worden.'

Daarnaast maakt Osinga zich zorgen over het sluipverkeer dat via de Vriezenweg Rijnsaterwoude inrijdt: ‘Er staat op de N207 nu al iedere ochtend file. Als bestuurders dan straks getankt hebben en de Vriezenweg oprijden, is het heel verleidelijk om door Leimuiden of Rijnsaterwoude naar hun bestemming te rijden, in plaats van over de N207.’ Samen met andere bewoners maakte Osinga zich eerder al hard voor het vele sluipverkeer in het dorp.

Volgens Osinga wordt de rotonde onoverzichtelijk, en daarmee onveilig. Het aansluiten op de Vriezenweg is volgens het bestemmingsplan echter logisch: ‘Door de aansluiting op de bestaande infrastructuur en het onbelemmerde zicht, is het verkeerskundig een aanvaardbare opzet.’ In het plan van Van Eijk wordt over een eventuele toename in sluipverkeer door de dorpen geen woord gerept.

Inwonersparticipatie

In het plan is te lezen dat gesprekken met inwoners hebben geleid tot uiteenlopende reacties. ‘Slechts één omwonende heeft aangegeven tegen de plannen te zijn. Deze negatieve houding komt voort uit de eerdere uitbreiding van de N207’, aldus het rapport. 'Ondanks onze serieuze aanpak is het onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. De vele gebruikers van de N207 zullen ook blij zijn met het tankstation, maar die melden zich doorgaans niet', vertelt Van Eijk in een reactie.

Buurtbewoners als Osinga en Mourits balen er echter van dat ze nauwelijks op de hoogte zijn gehouden van het bouwplan. ‘Volgens Van Eijk is de omgeving goed geïnformeerd, maar we hebben niet eens een brief gehad. Hij is bij mij niet aan de deur geweest', vertelt Mourits. Osinga vult aan: ‘Hij stond onaangekondigd bij omwonenden op de stoep. Een deel van hen heeft toen wel aangegeven bezwaar te hebben, maar daar is niets mee gedaan.’

Inwoners van Rijnsaterwoude en Leimuiden zijn nu een petitie gestart in de hoop het plan tegen te houden. Ze vinden dat een tankstation niet past op de locatie en er geen behoefte aan is. Ze verzoeken daarom de gemeenteraad tegen het plan te stemmen. Binnenkort bespreekt de raad de wijziging van het bestemmingsplan en de komst van het tankstation. De partijen die een zienswijze hebben ingediend krijgen ook spreektijd tijdens deze vergadering.

advertentie advertentie