Komst tankstation N207 nog geen gesneden koek

Petitie tankstation Foto: Carolien van Os overhandigt de petitie aan voorzitter Roy Möllers. (Syb van Ruiten)

LEIMUIDEN/RIJNSATERWOUDE - De komst van een nieuw tankstation in Leimuiden langs de N207 is nog niet zeker. Het plan stuitte op veel weerstand en de gemeenteraad is ook nog niet overtuigd. De raad besloot gisteravond tijdens een hoorzitting over het bestemmingsplan dat het onderwerp nog besproken gaat worden tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Het plan van initiatiefnemer Peter van Eijk leverde zeventien zienswijzen op. Volgens wethouder Yvonne Peters van ruimtelijke ordening waren die bezwaren echter geen reden om het plan te wijzigen. Het college is positief over de komst van het benzinestation, tot grote verbazing van de bezwaarmakers: ‘De beantwoording van de zienswijzen leek enkel te zijn om de argumenten van tafel te vegen’, vertelt Ronald Mourits, die de vergadering mocht openen.

Martijn van Os woont in het huis naast de rotonde: ‘Tijdens het lezen van de beantwoording las ik steeds dezelfde zin: ‘Dit punt van de zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.’ Alsof het allemaal onzin is, wat we hebben ingezonden.’ Wethouder Peters vindt het jammer dat de beantwoording van de zienswijzen zo in twijfel wordt getrokken: ‘Ik weet hoe hard en serieus eraan gewerkt is’, zegt ze.

Participatie

Een terugkerend punt van kritiek richting Van Eijk is de gebrekkige burgerparticipatie. Omwonenden menen slecht geïnformeerd te zijn. ‘Toen de initiatiefnemer langs kwam, vonden we dat we van hem vrij weinig informatie konden krijgen. Pas tijdens het lezen van het bestemmingsplan zagen we de grote luifel en de reclamezuil die er zou komen. Ik heb geen zin in een disco van autolampen iedere avond’, zegt de heer Jansen, bewoner van de Vriezenweg.

Ook andere buurtbewoners hekelen het gebrekkige contact. Van Os: ‘In 2017 is de initiatiefnemer langs geweest om te vertellen over zijn plan. Tekeningen heb ik toen niet gezien. Ik heb aangegeven dat ik het geen goed plan vind. In 2023 kwam hij weer langs en was het plan ineens veel groter. Waarom lees ik dan in alle stukken dat de omwonenden geen bezwaar hebben?’

Van Eijk herkent de klachten niet. ‘We kunnen het nooit iedereen naar zijn zin maken. Maar we vinden participatie aan de voorkant van het proces heel belangrijk.’ In de zaal wordt met verbazing geluisterd naar de inbreng van Van Eijk. ‘We hebben in 2017 en 2023 de direct omwonenden benaderd’, gaat hij verder. ‘Ik heb ook mijn gegevens achterlaten als er vragen zouden zijn.’

Verder dan 500 meter van het perceel is hij niet geweest. ‘We moesten ergens een grens trekken, zij hebben geen zicht op het station.’ Van Eijk zegt bovendien al water bij de wijn te hebben gedaan. ‘Na overleg hebben we de locatie van, en rijrichting op het perceel aangepast.’ VVD-raadslid Aad Blom concludeert dat er geen draagvlak is voor het initiatief.

Zorgen over verkeersveiligheid

Van alle kanttekeningen die door de bezwaarmakers zijn aangeleverd, lijkt verkeersveiligheid het grootste euvel. Volgens Jansen levert het tankstation sluipverkeer en gevaarlijke situaties op. ‘Het is vragen om problemen.’ Samen voor Kaag en Braassem raadslid Hilde Bax deelt deze zorgen: ‘Ik wandel en fiets regelmatig over de Vriezenweg. Het is nu al vaak krap en druk. Ik ben bevreesd voor de veiligheid, soms moet ik al de berm inspringen.’

Peter van Eijk is het niet eens met de opmerkingen: ‘De opritten zijn ruim opgezet en er is voldoende zicht. Het onderzoek is bovendien berekend tijdens de spits.’ Ook Blom merkt op dat volgens het onderzoek dat naar de verkeersveiligheid gedaan is, het tankstation geen extra sluipverkeer of gevaar met zich meebrengt. Dat klopt niet, volgens Annelies Osinga. Ze berekende dat het tankstation minimaal vijfhonderd extra verkeersbewegingen met zich meebrengt. Ook zij diende een zienswijze in.

Verkeer dat in de spits gaat tanken, komt moeilijk de N207 weer op. Daardoor zal volgens de bezwaarmakers het sluipverkeer door Leimuiden en Rijnsaterwoude toenemen, om vanuit die dorpen de N207 op te rijden. Osinga: ‘Het is nu al ernstig. Met een goedkoop tankstation wordt dat alleen maar meer.’

Lastige beslissing

‘Het is een ingewikkeld onderwerp’, vertelt wethouder Peters. ‘We hebben het hier nog nooit over het bestemmingsplan van een tankstation gehad, dus ik begrijp de bezwaren heel goed.’ Volgens haar en het college is een tankstation niet onwenselijk. De positieve houding is standaard bij een aanvraag over een bestemmingsplan. ‘Bij bijna elk plan zijn er bezwaren. Wij toetsen het plan op planologische en juridische wijze. Emotionele argumenten zijn dan lastig.’

Zo is de veelgenoemde precedentwerking, de angst dat het tankstation aan zou zetten tot meer bebouwing in de polder, geen argument. ‘We toetsen nieuwe ontwikkelingen net zo streng en onder dezelfde voorwaarden.’ Ook de veiligheid noemt Peters een ongrijpbaar begrip. ‘De berekeningen zijn anders dan het gevoel op de weg.’ Volgens haar zijn de onderzoeken goed genoeg.

Van Eijk hoopte na gisteravond eindelijk te kunnen beginnen aan zijn brandstoffenverkooppunt. ‘We zijn al zo lang bezig, het wordt tijd om aan de slag te gaan.’ Al sinds 2010 is hij bezig met het realiseren van het pompstation.

Petitie

De hoge opkomst in de zaal getuigt dat het onderwerp leeft in de omgeving van Rijnsaterwoude. Een petitie tegen de komst van het tankstation werd 300 keer ondertekend. Niet veel, vindt van Eijk: ‘Er rijden ruim 30.000 mensen langs de locatie. Zij zijn allemaal voor, maar die hoor je niet.’ Raadslid Bax draait het om: ‘Er wonen twaalfhonderd mensen in het dorp, een kwart heeft dus getekend.’ Aan het eind van de vergadering overhandigde Carolien van Os de petitie. De gemeenteraad beslist op 3 juli definitief over de komst van het tankstation.

advertentie advertentie