Laatste fase voor dorpshaven in dorpshart Leimuiden

LEIMUIDEN – Het nieuwe centrumgebied, het noordelijke deel van Leimuiden, nadert zijn voltooiing. De woningen zijn in september opgeleverd. Ook de brug is inmiddels klaar. Voor de Grietpolderweg en de haven opengesteld worden, moet nog één hobbel genomen worden. 

De kruising van de Grietpolderweg en Noordeinde moeten nog aangepast en opgehoogd worden. ‘De nieuwe brug is al geruime tijd klaar’, laat een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem weten. ‘Maar omdat de nieuwe wegdelen die aansluiten op de brug eerst voorbelast moeten worden, is de weg nog altijd niet opengesteld. Met deze voorbelasting had de ontwikkelaar geen rekening gehouden.’

Vanwege de werkzaamheden aan de Grietpolderweg en Noordeinde is er een tijdelijke route over de nieuwe brug op de Grietpolderweg opengesteld. Zo kan het verkeer van en naar het Noordeinde via de Grietpolderweg worden ontsloten. Voor voetgangers wordt deze maand vanaf de Grietpolderweg een definitieve route gemaakt richting het westelijke deel van de haven naar de Dr. Stapenseastraat. Als deze route gerealiseerd is, kan de pontonbrug worden verwijderd en is de haven toegankelijk voor boten.

Openstelling

De aannemer SBB Ontwikkelen en Bouwen verwacht dat uiterlijk 1 december de Grietpolderweg in de nieuwe situatie voor iedereen kan worden opengesteld. In januari starten vervolgens de werkzaamheden aan het straatweg, inclusief de riolering in de Dr. Stapenseastraat. Dit gebeurt gefaseerd.

Dorpshaven

In het centrum van Leimuiden is een dorpshaven gerealiseerd, met daaromheen negentien eengezinswoningen, acht sociale appartementen en winkels. Het heeft het nodige geduld gevraagd van de inwoners, de eerste plannen werden in 2017 al gepresenteerd. Na aanpassingen aan het plan na bezwaren en vervolgens het slopen van de opstallen en het saneren van de grond, startten in maart 2021 de heiwerkzaamheden voor de bouw van de woningen. Het afgegraven zand werd begin 2021 gebruikt voor het dempen van de toekomstige haven.

Om een brug aan te leggen die het verkeer over de haveningang voert, werd de Grietpolderweg in mei 2020 afgesloten. Om de brug aan te leggen, moest een stuk grond gesaneerd worden, het asfalt worden opengebroken en een oude duiker uitgegraven en afgevoerd worden. Na het aanbrengen van meerdere lagen zand moest het terrein inklinken. Hierdoor kan de grond in de toekomst niet zakken. In juni 2020 startte de bouw van de brug.

De werkzaamheden aan de brug liepen flink vertraging op. Omdat ook fietsers en voetgangers niet langs de werkzaamheden konden, werden in juli 2021 rijplaten en pontons op het water geplaatst. In mei dienden zich nieuwe problemen aan. Tijdens de uitvoering van nutsvoorzieningen bleek dat de netbeheerder niet goed had onderzocht of er ruimte was in het bestaande elektriciteitsnet. Inmiddels is ook dit opgelost en is de definitieve aansluiting op stroomnet gerealiseerd.

advertentie advertentie