Provincie wijzigt beleid: Landbouwverkeer mag de N445 gebruiken

Foto: X, Provincie Zuid-Holland

KAAG EN BRAASSEM - De provincie Zuid-Holland maakt bekend dat er binnenkort met landbouwvoertuigen op zeven nieuwe provinciale wegen gereden mag worden. Vanwege nieuwe landelijke regelgeving heeft de provincie gekeken of er meer ruimte moet komen voor landbouwvoertuigen op de provinciale wegen. Voor de gemeente Kaag en Braassem gaat het om de N445. 

De reden voor de wijziging is nieuwe landelijke regelgeving voor landbouwverkeer. Zo is de maximumsnelheid omhoog gegaan van 25 naar 40 km/uur. Op alle provinciale parallelwegen en op een deel van de hoofdrijbanen is momenteel al landbouwverkeer toegestaan. 'Op de vaak smallere parallelwegen kan de grote omvang van landbouwverkeer risico’s opleveren voor de verkeersveiligheid.

De lage maximumsnelheid van landbouwverkeer heeft juist weer een negatief effect op de doorstroming en verkeersveiligheid op de hoofdrijbaan. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland goed gekeken op welke trajecten op de 530 kilometer aan provinciale wegen dit type verkeer kan worden toegelaten', aldus de provincie in een persbericht.

Voor de keuzes om bepaalde wegen open te stellen heeft de provincie gekeken naar een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoe breed de weg is, hoeveel verkeer er al rijdt, en of er een parallelweg is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken met partijen zoals de ANWB, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, OV-bedrijven, gemeenten en de politie. Ook landbouw-brancheorganisaties Cumela en LTO waren hierbij aanwezig.

Wat verandert er in Kaag en Braassem?

Vanaf de kruising met de Ripselaan bij Nieuwe Wetering mag er nu landbouwverkeer de N445 op. Dit geldt tot de kruising met de N446 in Leiderdorp. Het stuk van de N207 tussen de kruising met de Vriezenweg en het centrum van Leimuiden, blijft voorlopig niet toegankelijk voor landbouwverkeer.

'Als provincie zijn we verantwoordelijk voor onze wegen en de veiligheid is van het grootste belang', zegt gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Frederik Zevenbergen.

De provincie moet dit jaar voor elk traject dat is aangewezen een verkeersbesluit nemen. Pas als de verkeersborden daarna zijn aangepast, is het toegestaan om op de hoofdrijbaan te rijden met landbouwverkeer.

Lees ook: N11 gaat komende twee weekenden dicht wegens werkzaamheden

Hieronder een afbeelding van de weg waar het om gaat.

advertentie advertentie