Leimuiderbrug vervangen voor tunnel? Politiek verdeeld over goede oplossing voor storingen

Foto: Google Street View

LEIMUIDEN - Sjoerd van der Hoorn maakt zich al enige tijd hard voor de aanleg van een tunnel als vervanger van de Leimuiderbrug. ‘Zelfs als er geen storing is, is de Leimuiderbrug al jaren een enorme hindernis voor verkeer op de N207’, gaf hij eerder aan. Hij heeft politieke partijen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland gevraagd naar hun mening over de brug en hun standpunt over de aanleg van een tunnel.

‘Ook dit jaar is slecht begonnen met storingen aan de Leimuiderbrug, met vorige week in aanloop naar de avondspits ruim een uur een dichte brug door een softwarestoring’, geeft Sjoerd van der Hoorn aan. ‘De storing leidde tot enorme files op de N207, gevaarlijk stilstaand verkeer op de afslagen vanaf de A4 naar de N207 en hierdoor ook op de A4 zelf, en in de dorpen.’

Afgelopen periode heeft Van der Hoorn contact gehad met verschillende politieke partijen uit Noord- en Zuid-Holland om een beeld te krijgen wie zich wil binden aan een tunnel onder de Ringvaart op de N207 bij Leimuiden. ‘Alle partijen begrijpen hoe vervelend de storingen zijn en de meeste namen ook zelf al eerder deel aan gesprekken met de gedeputeerde over de problematiek’, vertelt Van der Hoorn.

Onderzoeksresultaten

De Leimuidenaar vat samen wat er uit het onderzoek is gekomen: ‘Voor een paar partijen is het vervangen van de Leimuiderbrug door een tunnel op dit moment uitgesloten. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de lokale partij Namens Noord-Hollanders verwachten dat de storingen opgelost kunnen worden door extra aandacht en onderhoud. D66 geeft daarbovenop aan dat zij denkt de wachttijden tijdens de spits verder te kunnen verminderen door de frequentie van openingen van de brug te verlagen naar één keer per half uur.

Voor de BBB, het CDA, de VVD en de lokale partij GOUD Zuid-Holland is het anders; zij willen net als de andere partijen dat storingen zo snel mogelijk worden opgelost. Als reparaties niet lijken te werken, moet worden gestart met een onderzoek naar een tunnel. De VVD geeft zelfs aan sowieso een studie te willen starten naar de mogelijkheden voor een tunnel als ze hun gevraagde geld voor infrastructuur krijgen in de nieuwe Statenperiode.’

‘Tunnel geen optie’

De Leimuiderbrug is een aantal weken geleden besproken tijdens een Statencommissie in Noord-Holland, de provincie die uiteindelijk over de Leimuiderbrug gaat, weet Van der Hoorn te vertellen. 'De huidige gedeputeerde beantwoordde technische vragen, maar gaf ook aan dat wat hem betreft een tunnel geen optie is. Hij ziet ter plaatse geen ruimte om een tunnel te realiseren.’

Van der Hoorn vindt dat het tegendeel waar is. ‘Kijkend op de plattegrond en ter plekke zien wij dat die ruimte er wel is en dat een tunnel aangelegd kan worden met hooguit een minimale verstoring van het doorgaande verkeer. We gaan dan ook na de vorming van de nieuwe Provinciale Staten graag zitten met de leden om plannen op te stellen.’

Standpunten per partij

De kartrekker in de strijd om een tunnel te realiseren, heeft de standpunten per partij op een rij gezet:

  • BBB geeft aan dat er echt iets moet gebeuren. ‘Een tunnel zou het beste zijn, maar wordt al jaren tegengehouden. De hele N207 is problematisch en moet worden bekeken, maar de brug is een bottleneck.’
  • Het CDA stelde eerder mondelinge vragen aan de gedeputeerde. ‘Wij vinden dat de Leimuiderbrug goed moet functioneren zonder storingen. Als reparaties onvoldoende blijken, willen wij een onderzoek naar wat nog mogelijk is. Alle opties liggen voor ons open, dus ook een tunnel.’
  • De ChristenUnie wacht af welke stappen de provincie gaat nemen. ‘Zoals een monteur bij de brug tijdens openingstijden, mits dit op korte termijn tot een minimum aan storingen en betere doorstroming/bereikbaarheid leidt.’ De CU is (nog) geen voorstander van een tunnel.
  • Ook D66 wil de ontwikkelingen wat betreft de storingen afwachten. Zij wil de urgentie van aanpassingen bekijken na het aanbieden van een petitie aan de nieuwe Provinciale Staten. ‘Wij willen graag investeren in reparatie van de huidige brug en zien een mogelijkheid om de frequentie van openingen tijdens de spits terug te brengen naar één keer per half uur.’ D66 ziet geen financiële ruimte voor een tunnel.
  • GOUD Zuid-Holland pleit voor goed en direct onderhoud aan bruggen om overlast te voorkomen. ‘Bij het vervangen van een brug moet altijd gewerkt worden met een aquaduct’, is haar mening.
  • GroenLinks geeft aan dat er geen geld voor een tunnel is. ‘Wij vinden de betaalbaarheid van de infrastructuur belangrijk.’
  • De partij Namens Noord Hollanders vertrouwt erop dat provincie de problemen kan oplossen, 'zoals eerder bij de Leeghwaterbrug in Alkmaar'. Een tunnel ziet Namens Noord Hollanders niet als oplossing.
  • De PvdA zet zich in voor voldoende budget en onderhoud. Een tunnel staat niet op het wensenlijstje.
  • De VVD geeft aan dat er een brugwachter en storingsmonteur aanwezig moet blijven tot de storingen zijn opgelost. ‘Wij willen meer geld voor infrastructuur en als dat komt, een studie starten naar nut en noodzaak van tunnel.’ De partij staat dan ook zeker open voor een tunnel.
  • FvD en JA21 hebben geen inhoudelijke reactie gegeven. ‘Maar gezien hun partijprogramma’s lijken zij flink in te willen zetten op het verbeteren van de infrastructuur’, geeft Van der Hoorn mee.

Lees ook: Niet sluiten Leimuiderbrug veroorzaakt door software storing: ‘En nog altijd wachten op onderdeel’

advertentie advertentie