Lintjesregen 2024: lees hier wie in Kaag en Braassem een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde

KAAG EN BRAASSEM - In Kaag en Braassem zijn twaalf inwoners Koninklijk onderscheiden. Elf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente Kaag en Braassem.

- De heer W.P. (Willem) Bekkering, Woubrugge (1963) voor zijn uitzonderlijke toewijding aan kinderen, zowel professioneel als vrijwillig. Als kinderfysiotherapeut en onderzoeker heeft hij een cruciale rol gespeeld in de zorg voor kinderen met bottumoren, waarbij hij de kwaliteit van leven verbeterde en gezamenlijke besluitvorming bevorderde. Zijn werk bij het Prinses Máxima Centrum en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis getuigt van vakmanschap en passie. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger bij kindervakantiekampen, sinterklaasintochten en sportevenementen, ontelbare kinderen begeleid en geïnspireerd.

- Mevrouw W. (Wendy) Beenakker, Leimuiden (1987) voor haar toewijding bij lokale én nationale organisaties, zoals Scouting Nederland, City Marketing Tilburg en HIT Zeeland. Als vicevoorzitter van Scouting Nederland en lid van het landelijk bestuur heeft ze zich ingezet voor meisjesparticipatie en internationale samenwerking. In Tilburg bevorderde ze de relatie tussen cultuur en media als raadslid bij City Marketing, terwijl ze in Zeeland als voorzitter van HIT Zeeland onvergetelijke ervaringen bood aan deelnemers. Haar betrokkenheid bij Scoutinggroep Ridder van Maelstede en haar rol als Buitengewone Ambtenaar van de Burgerlijke Stand getuigen van haar veelzijdige inzet voor anderen. Zij was dit jaar de jongste persoon in Nederland die deze onderscheiding ontvangt.

- Mevrouw M.P. (Ria) Rijkelijkhuizen – van Velzen, Leimuiden (1951) en De heer C.J. (Cor) Rijkelijkhuizen, Leimuiden (1950) voor hun bijna 20 jaar vrijwilligerswerk bij diverse instanties. Zo zetten zij zich beiden in voor de de Sint Jan de Doper kerk, HH Clara en de Franciscusfederatie, en Stichting Encounter Nederland. Meneer Rijkelijkhuizen verzorgd onderhoud voor de kerk en coördineert activiteiten, terwijl mevrouw Rijkelijkhuizen het interieur verzorgt en zich inzet voor noodhulp en mantelzorg. Hun toewijding gaat verder dan lokale grenzen; ze organiseren zelfs internationale uitwisselingen. Bovendien zijn ze een bron van steun voor hun familie, waarbij ze regelmatig optreden als mantelzorger. Hun inzet en betrokkenheid heeft een positieve impact hebben op de levens van velen.

- De Heer L.C. (Lauris) Beets, Hoogmade (1949) voor zijn veelzijdige maatschappelijke bijdragen. Als langdurig lid van de PvdA, sleutelfiguur bij de Scouting, voorzitter van het bestuur van de lokale tennisvereniging én bestuurslid bij een lokale politiek, heeft hij zich met passie ingezet voor het welzijn van de gemeenschap. Ook speelde hij als voorzitter van de Dorpsraad van Hoogmade een cruciale rol bij talloze initiatieven en projecten.

- De heer R.P. (Rob) Loekenbach, Leimuiden (1950) voor zijn expertise in geluidshinder rondom luchthaven Schiphol. Hij wordt gehuldigd voor zijn tomeloze inzet voor een eerlijkere verdeling van vliegtuiggeluid. Als voortrekker van de werkgroep 'Geluidshinder Kaag en Braassem Noord', heeft hij informatie verzameld en bewustwording gecreëerd over de impact van vliegtuiglawaai op de gemeenschap. Als medeoprichter van de politieke partij Leimuiden 2000 heeft hij zich ingezet voor lokale belangen. Zijn toewijding en deskundigheid hebben aantoonbaar positieve veranderingen teweeggebracht.

- Mevrouw W.H.J. (Wil) van Egmond – van Haasteren, Leimuiden (1953) voor haar inzet bij diverse organisaties. Bij SV Kickers '69 was ze sinds 2005 een spil, van barwerkzaamheden tot jeugdweekendhulp, en werd ze bekroond tot Lid van Verdienste. Ook bij het Kunstspektakel en later de NAS Wandeldag was zij een drijvende kracht. Bij Fietsmaatjes Kaag en Braassem fietst ze wekelijks met een gast en helpt ze waar nodig. Daarnaast biedt zij al lange tijd ondersteuning in de Johan de Doper kerk en het Amandi Huis en Thuis.

- De heer J. (Co) van de Weteringh, Rijnsaterwoude (1947) voor zijn betrokkenheid bij het welzijn van zijn dorpsgenoten, bijvoorbeeld als voorzitter van PRO Kaag en Braassem sinds 2010 en lid van de dorpsraad sinds 2008. Hij is altijd vastberaden om de belangen van de inwoners te behartigen. Hij is dan ook een waardevolle stem in het lokale bestuur van Rijnsaterwoude. Hier fungeert als het ware als brug tussen de bevolking en het gemeentebestuur.

- De heer J.J.M. (Jan) van der Poel, Oud Ade (1955) voor zijn inzet voor de natuur en het waterschap, zowel op de boerderij en kaasmakerij als daarbuiten. Als bestuurslid van de Land- en Tuinbouwbond maakte hij zich hard voor diverse belangrijke thema’s. Ook bij Waterschap de Oude Rijnstromen was hij bestuurslid. Hier streed hij voor schone voeten en droog water. Als ijsmeester en bestuurslid bij diverse organisaties heeft hij zijn passie voor schaatsen ingezet voor het bevorderen van de sport.

- Mevrouw L.W. (Wil) Kant – Mooij, Nieuwe Wetering (1939) voor haar bijdragen aan de gemeenschap. Zo was zij voorzitter van Oranjevereniging Eensgezindheid in Nieuwe Wetering. Gedurende 19 jaar heeft ze met passie en toewijding de kermisweek en andere evenementen georganiseerd, en na haar voorzitterschap bleef ze betrokken en actief bij jaarvergaderingen en andere evenementen. Ook heeft ze zich ingezet voor de Hartstichting, was zij steunpilaar bij Stichting Zonnebloem, vervulde zij diverse rollen bij Wijdezorg en was zij mantelzorger bij het Rode Kruis.

- De heer H.C. (Henk) Windhorst, Woubrugge (1948) voor zijn betrokkenheid bij vele initiatieven in en rondom Woubrugge. Als voormalig voorzitter van Visclub de Blauwe Zeelt was hij niet alleen actief bij het organiseren van evenementen, maar ook bij het bieden van steun aan leden. Zijn inzet voor de jeugd tijdens evenementen zoals de Woutje Brugge Speelweek was bewonderenswaardig. Naast zijn werk bij Bouwbedrijf van Leeuwen, zette hij zijn ervaring in de bouw in voor de Gereformeerde kerk in Woubrugge. Ook bezorgde hij warme maaltijden en zorgde hij voor sociaal contact bij Tafeltje-dek-je getuigt. En bij stembureau Immanuel heeft hij als coördinator een grote rol gespeeld bij het vlot laten verlopen van het stemproces.

- De heer T.J.M. (Theo) Witteman, Oud Ade (1949) voor zijn veelzijdige vrijwilligerswerk in Oud Ade. Bij de H. Franciscus Parochie draagt hij als stille kracht bij aan verschillende taken, van administratieve ondersteuning tot actieve deelname aan liturgische activiteiten. Bij S.V. ROAC heeft hij ruim 30 jaar vrijwilligerswerk verricht, voornamelijk achter de bar, waardoor hij een essentiële steunpilaar voor de club was. Daarnaast maakte hij meerdere ritten per maand om oud papier op te halen.

advertentie advertentie