Mogelijke locaties nieuwe windturbines en zonnepanelen op ‘kansenkaart’ gezet

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De gemeente Kaag en Braassem wil, samen met elf andere gemeenten, deel uitmaken van een energieneutrale regio in 2050. Om dit voor elkaar te krijgen moet er meer duurzame energie worden opgewekt. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de eerste stappen en doelen voor 2030 bepaald, daarin wordt ook gekeken naar nieuwe locaties voor windturbines en zonnepanelen.

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Holland Rijnland onderzocht waar er ruimte is voor deze maatregelen en wat er technisch mogelijk is. Op een 'kansenkaart' is nu inzichtelijk gemaakt om welke locaties het gaat. Het gaat hierbij om plekken waar windturbines of zonnepanelen kunnen worden geplaatst langs bestaande infrastructuur of bij industriële gebieden, zoals bedrijventerreinen.

In de regio wordt ook ingezet op zonnepanelen op en langs spoorwegen, op geluidsschermen en grote daken. Daar richt deze kansenkaart zich niet op. Halverwege 2021 moet er besluitvorming plaatsvinden over de mogelijke locaties. Daarna kan het nog een flinke tijd duren voordat er daadwerkelijk nieuwe windturbines of zonneweides verrijzen.


De kansenkaart van Holland Rijnland met mogelijke locaties voor zonne- en/of windenergie.

advertentie advertentie