Nieuw bruggetje in Leimuiden wordt waar hoofdpijndossier: mogelijk jaar vertraging

LEIMUIDEN - Het plan voor het vernieuwde centrum in Leimuiden omvat ook een nieuw bruggetje in de Grietpolderweg. Een leuk idee, maar door onvoorziene technische uitdagingen verandert het bruggetje in een hoofdpijndossier. Het duurt mogelijk nog een jaar voordat de brug in gebruik genomen kan worden.

Bij de nieuwe woningen in het plan Dorpshart Leimuiden komt een dorpshaventje te liggen. De splinternieuwe brug maakt een verbinding tussen dat haventje en de ringvaart. Om de brug ook geschikt te maken voor weggebruikers, dienen er taluds aangelegd te worden om een weg op te leggen. En daar is de aannemer op een flink probleem gestuit. De Grietpolderweg ligt namelijk op een veendijk, en die is te slap om de oorspronkelijke plannen op uit te voeren.

'De weg zal, als deze conform het oorspronkelijke ontwerp wordt gerealiseerd, een ongewenst grote zetting krijgen (samendrukken van de grond door voorbelasting)', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. 'Door deze zetting is het ongewenst om de weg aan te leggen omdat dit kan leiden tot een onveilige situatie.'

9 tot 12 maanden

Na overleg tussen Smits Bouwbedrijf, de gemeente Kaag en Braassem en het hoogheemraadschap van Rijnland, die eigenaar van de veendijk is, blijkt er één oplossing mogelijk. De nieuwe weg moet worden voorzien van voorbelasting en verticale drainage. Concreet houdt dit in dat er tijdens een periode van 9 tot 12 maanden voorbelasting op de weg moet komen te liggen. De aannemer verwacht deze voorbelasting in februari aan te kunnen gaan leggen.

De Grietpolderweg, die al sinds mei is afgesloten voor het verkeer, blijft daardoor nog langer dicht. Het verkeer moet voorlopig om blijven rijden en de lijnbus kan niet door het dorp. Het college meldt dat er gesprekken worden gevoerd om de mogelijkheden te bekijken om het verkeer tijdens de periode van voorbelasting over de Grietpolderweg te kunnen laten gaan. Of dat iets oplevert, moet de tijd uitwijzen.

advertentie advertentie