Nieuw hoofdstuk in zoektocht naar alternatief voor bibliotheek in Leimuiden

Geschreven door: Mike Mourits

LEIMUIDEN - Het plan om een kleinschalige bibliotheekfunctie neer te zetten in Trefpunt Peppelhof in Leimuiden blijkt niet direct realiseerbaar. Maandagavond zou dit plan worden besproken door de gemeenteraad, maar het bestuur van de Peppelhof heeft onlangs laten weten geen medewerking te verlenen aan het plan.

De huidige bibliotheek in Leimuiden blijkt te duur te zijn. Om die reden is het college van burgemeester en wethouders, samen met De Driemaster en Bibliotheek Rijn en Venen, gezocht naar een alternatief. Het plan was om een kleinschalige bibliotheek met wisselende collectie en ontmoetingsfunctie te realiseren in Trefpunt Peppelhof. Dat ziet het bestuur van De Peppelhof echter niet zitten. 'Zonder instemming van deze partij kan het ingediende voorstel van De Driemaster en Bibliotheek Rijn en Venen geen doorgang vinden', valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders wil in de aankomende periode opnieuw om de tafel met het bestuur van De Peppelhof en de andere partijen, samen met de Family Factory (netwerk van en voor ouders in Leimuiden), om de mogelijkheid voor dit alternatief alsnog bespreekbaar te maken. Zo moet onder andere duidelijk worden waarom het bestuur van De Peppelhof het plan niet ziet zitten en of zij op andere gedachten te brengen is.

Huidige bieb langer open

Maandagavond worden alle ontwikkelingen besproken met de gemeenteraad. Daarbij stelt het college van burgemeester en wethouders ook voor om de bibliotheek in Het Spant in Leimuiden nog een jaar open te houden. 'Daarmee creëren we meer tijd om een juiste afweging te maken en alternatieven te bekijken.'

De Driemaster, opdrachtgever van Bibliotheek Rijn en Venen, is nog steeds van mening dat de maatschappelijke doelen behaald kunnen worden wanneer er afhaalpunten gerealiseerd worden in de dorpskernen. In de meerjarenvisie van de organisatie is hier al rekening mee gehouden. Volgens het college van b en w betekent dat het langer openhouden van de bibliotheek in Leimuiden gevolgen gaat hebben voor de inzet van materialen en vrijwilligers.

advertentie advertentie