Nieuwe prestatieafspraken ondertekend voor woondoelen Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Dinsdag zijn de nieuwe woondoelen voor de gemeente Kaag en Braassem vastgelegd met het ondertekenen van de prestatieafspraken 2021 tot en met 2024. De gemeente ondertekende de afspraken samen met de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen.

In de prestatieafspraken leggen de betrokken partijen vast wat de woningcorporaties bijdragen aan de ontwikkeling van het woonbeleid in de gemeente. Deze afspraken worden daarna aangeboden aan de minister. Er is onder andere afgesproken dat er tot en met 2024 minimaal 291 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd in de gemeente, dat de nieuwbouw levensloopbestendig en duurzaam wordt en daarnaast volledig wordt toegewezen aan inwoners van Kaag en Braassem.

'Met deze partijen hebben we een stevige set afspraken kunnen maken over betaalbaar en geschikt wonen, lokaal maatwerk en bijzondere doelgroepen', zegt wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem). 'Er is een grote behoefte aan betaalbare, duurzame woningen voor onze inwoners. En in deze prestatieafspraken leggen we vast hoe we daar aan gaan werken.'

advertentie advertentie