Partijen werken samen aan een plan om bodemdaling in polders Kaag en Braassem tegen te gaan

Vertegenwoordigers die samenwerken om bodemdaling polders tegen te gaan Foto: Gemeente Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM - Komende periode werken verschillende partijen samen aan een plan om bodemdaling tegen te gaan in drie polders in gemeente Kaag en Braassem.

Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder zetten, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord, hun schouders onder dit plan om bodemdaling tegen te gaan. Ook kijken zij naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend tijdens een bijeenkomst op 1 december.

Het afgelopen jaar heeft Rijnland samen met ongeveer twintig boeren uit deze polders een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. Dat bleek positief. Om die reden willen zij de plannen nu uitwerken. Dit moet uiteindelijk leiden tot concrete afspraken over maatregelen die kunnen worden uitgevoerd.

Waterinfiltratiesystemen

De drie polders in Kaag en Braassem bestaan grotendeels uit veen. Bij droogte of door bemaling klinkt het veen in, waarbij onder meer CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. Een van de maatregelen hiervoor is de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In droge periodes houden zij de veengrond nat waardoor minder CO2 vrijkomt. In extreem natte periodes kunnen zij het water afvoeren.

Geld voor maatregelen

Vorig jaar stelde het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen om de CO2-uitstoot uit veenbodems op korte termijn te verminderen. Het verminderen van CO2-uitstoot uit veenbodems maakt ook onderdeel uit van de plannen die vrijdag door het Rijk bekend gemaakt zijn.

Wethouder Yvonne Peters zegt over deze volgende stap: 'Wij zijn als gemeente trots op ons landelijk gebied, een typisch Hollands beeld met koeien in de wei, oneindig veel sloten met kikkers, vissen en vogels, het wijde uitzicht met her en der boerderijen en dorpjes. Een open ruimte waar je kunt genieten en ontspannen. Wij waarderen de ondernemers die hier met passie in en aan werken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de problemen die hier spelen op het gebied van water, bodem en landgebruik, gezamenlijk met de agrariërs, worden opgepakt. Door in gesprek te gaan met de boeren in de polders en te kiezen voor een persoonlijke benadering, wordt de kans op een succesvolle aanpak groter.'

advertentie advertentie