Provinciale subsidie voor restauratie Mitterreitherorgel: ‘Geweldig dat het orgel behouden blijft’

Foto: Dorpskerk Woubrugge

WOUBRUGGE -  De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van 207.734 euro toegekend aan de Dorpskerk Woubrugge, die bedoeld is voor de restauratie van het 227 jaar oude Mitterreitherorgel. Bij deze restauratie gaat het om de algehele revisie van het orgel, waardoor het weer goed bespeelbaar wordt. Daarnaast gaat het ook om het herstel van de monumentale ombouw.

De toegekende subsidie van de provincie kwam stiekem als geroepen. Al langere tijd was bekend dat het monumentale orgel in een zeer slechte staat verkeerde. De toestand waar het orgel in verkeerde, was dus dringend, maar ook best uniek; aan geen enkel Nederlands orgel van deze leeftijd zijn zo lang geen instandhoudings- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De restauratie van het orgel moest daarnaast wel dringend gebeuren, aangezien er sprake was van erge scheefstand en onverantwoorde vervuiling. Daarnaast was een deelrestauratie vanwege de structurele problemen onmogelijk.

Veel orgels in de Nederlandse kerken zijn het Mitterreitherorgel voorgegaan; van al die restauraties kan het orgel in de Dorpskerk Woubrugge optimaal profiteren. Tijdens de restauratie is reconstructie van bepaalde onderdelen, zoals de mechanieken en de windvoorziening, onvermijdelijk. Dit alles is nodig om de geheel originele kas en het nog voor negentig procent aanwezige historische pijpwerk hun monumentale waarde terug te geven, ook in klinkend opzicht. Bovendien is er uitgebreid contact gezocht met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Nog steeds een tekort

Inmiddels staat er in totaal 350.000 euro op de teller. Dit bedrag is binnengehaald door middel van fondsenwerving, de actie ‘Adopteer een orgelpijp’ en de toegewezen subsidie van de provincie. Als onderdeel van het totaalbedrag heeft de Dorpskerk de afgelopen jaren 60.000 euro kunnen reserveren voor de restauratie van het Mitterreitherorgel.

De actie ‘Adopteer een orgelpijp’ blijkt succesvol; particulieren en bedrijven adopteren namelijk massaal orgelpijpen. Ondanks dat het totale binnengehaalde bedrag erg hoog is, is het net niet genoeg voor de restauratie van het orgel. Er is namelijk een financieringstekort van ongeveer 60.000 euro. Er is daarentegen wel voldoende vertrouwen dat dit benodigde bedrag nog binnen gaat komen door middel van diverse acties. Zo kunnen particulieren en bedrijven nog tot december 2022 een orgelpijp adopteren.

Grote klus

Ondanks het financieringstekort zijn de werkzaamheden voor de restauratie van het orgel deze maand van start gegaan. Eerst is het orgel gedemonteerd waarna het is vervoerd. Orgelrestaurateur Van Vulpen uit Utrecht zal het orgel volledig restaureren in de werkplaats te Utrecht. Ook de orgelornamenten zullen worden gerestaureerd en geschilderd, waarna ook de beide balustrades in de kerk meegenomen zullen worden.

De restauratie wordt een grote klus; het 227 jaar oude Mitterreitherorgel zal pas over ruim een jaar weer te bewonderen zijn in de Dorpskerk Woubrugge. 'Ondanks de enorme klus en de oude leeftijd van het orgel is het geweldig dat het monumentale orgel voor toekomstige generaties en het dorp Woubrugge behouden blijft en op den duur weer in volle glorie te bewonderen zal zijn’, aldus Ed Molenaar, voorzitter van de orgelcommissie.

Identiteit en eigenheid

Naast het Mitterreitherorgel in de Dorpskerk Woubrugge worden ook andere rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland gesubsidieerd. Vanuit de ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013’ verstrekt de provincie, in totaal, een bedrag van 1,3 miljoen euro aan de eigenaren van deze rijksmonumenten.

Het behoud en de duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed, waaronder rijksmonumenten, is voor de provincie Zuid-Holland erg belangrijk. Op deze manier wordt namelijk de identiteit en de eigenheid van de provincie zichtbaar gemaakt. Bovendien is het cultureel erfgoed niet alleen voor de huidige generatie belangrijk, maar zeker ook voor de toekomstige generaties.

advertentie advertentie