Provincie Zuid-Holland gaat stikstofbeleid kabinet niet één-op-één toepassen

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De provincie Zuid-Holland is niet van plan om per locatie één-op-één de door het kabinet gestelde uitstootpercentages toe te passen. Dat heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD), die verantwoordelijk is voor het stikstofdossier, tegen Provinciale Staten gezegd. Er moet voor alle sectoren duidelijkheid komen, vindt ze. Statenleden voegen daaraan toe dat er toekomstperspectief moet worden geschetst voor de boeren. Dat meldt Omroep West, mediapartner van Studio Kaag en Braassem.

Wat Baljeu betreft wordt in eerste instantie doorgeborduurd op het plan dat de provincie sowieso al maakt om tot stikstofafname te komen. Dat plan heeft een gebiedsgerichte aanpak, waar heel specifiek per locatie moet worden bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

'Natuurlijk gaan wij de lat van het kabinet ook leggen langs onze plannen, want die opgave is er. We moeten de opgave als totaal zien te bereiken.' Wat dat concreet per locatie en per bedrijf gaat inhouden, zegt Baljeu nog niet te weten. 'Die vertaalslag moeten we nog maken.'

Duidelijkheid in oktober

Als het aan de stikstofverantwoordelijke ligt, zijn niet alleen agrariërs de klos, maar ook sectoren als de industrie en luchtvaart. 'Het is heel jammer dat er niet meteen duidelijkheid is over de andere sectoren. Wij willen in oktober die duidelijkheid van het kabinet hebben om alles op elkaar te plakken', kondigt de gedeputeerde aan.

Gevraagd naar haar reactie op het inmiddels beruchte kaartje van het kabinet over waar en hoe groot de stikstofreductie moet zijn, antwoordde Baljeu dat 'het kaartje op zichzelf niet heeft verrast, maar wel de percentages en gebieden die zijn meegenomen'. Ze vervolgt: 'Al is het niet vreemd dat er verschillende percentages zijn bij verschillende gebieden. Het is logisch dat de opgave dicht bij Natura2000-gebied groter is dan wanneer je daar verder van afzit.'

'Agrarische sector nu aan zet'

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten maakten Statenleden duidelijk dat zij vinden dat agrariërs zicht op een nieuwe toekomst voorgeschoteld moeten krijgen. 'Boeren mogen niet in de steek worden gelaten', stelt Erwin Hoogland (VVD). 'Wij vinden ook dat boeren een duurzaam perspectief moeten krijgen. Maar, er moet wel heel veel gebeuren in de agrarische sector', voegt D66'er Laura Neijenhuys toe.

De provincie heeft ongeveer een jaar de tijd om met plannen te komen. 'Er is veel geld beschikbaar, dus er ligt een kans voor de provincie en de agrarische sector om verbeteringen aan te brengen', meent Michel Roger van CDA. 'De agrarische sector is nu aan zet en er is ruimte om daaraan tegemoet te komen.'

advertentie advertentie