Samenwerking ’t Eerste Stuk en gemeente Kaag en Braassem nu officieel

NIEUWE WETERING - Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer ’t Eerste Stuk uit Nieuwe Wetering en de gemeente Kaag en Braassem legden zaterdag 11 juni hun samenwerking vast.

De partijen hebben hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst voor het stuk grond aan de Achterweg dat de vereniging al enkele decennia voor de gemeente beheert en onderhoudt. Wethouder Petra van der Wereld tekende namens het college van burgemeester en wethouders. Frans Janssen zette zijn paraaf als voorzitter van de vereniging.

Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer ’t Eerste Stuk werd in 1997 opgericht en streeft naar een mix van natuur en landschap met een gebiedseigen karakter. 't Eerste Stuk doet aan hakhoutbeheer, maaien en hooien, knotten wilgen als dat nodig is en verwijdert zwerfvuil. Het hele jaar door onderhouden de vereniging de paden, sloten, bermen, grasstroken, een speelveld en een poel. 't Eerste Stuk is voor natuur- en landschapsbehoud, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie.

Stuk grond ter compensatie

't Eerste Stuk ontving van de gemeente Alkemade een stuk grond in gebruik waarop in 1992 een nieuw landschapselement was aangelegd. Het diende als compensatie voor de ontwikkeling van het Derde Tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. De gemeente betaalt 't Eerste Stuk sindsdien een jaarlijkse beheervergoeding. Eén en ander was echter nog niet formeel geregeld.

Wethouder Petra van der Wereld: 'Het is fijn dat deze vruchtbare samenwerking nu officieel is vastgelegd. Ik ga ervan uit dat we nog jaren goed met elkaar blijven samenwerken.'

advertentie advertentie