Stemmen voor Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen kan op vijftien locaties

Stembureau Foto: Studio Alphen

KAAG EN BRAASSEM - De verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen zijn woensdag 15 maart. Alle stemgerechtigden in gemeente Kaag en Braassem mogen in beide verkiezingen hun stem uitbrengen.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiezen stemgerechtigden de Statenleden. Zij nemen de komende vier jaar besluiten voor de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld over wegen of het behoud van een natuurgebied. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten hebben inwoners ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart is te vinden op de website van de Kiesraad.

Waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen stemmen de kiezers voor het algemeen bestuur van een waterschap. Een waterschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. Zoals het onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het controleren van de kwaliteit van het zwemwater en natuurbeheer in en om het water. Door te stemmen hebben inwoners van gemeente Kaag en Braassem invloed op het beleid van het waterschap.

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen op 15 maart is te vinden op de website van de Kiesraad.

Stembureaus

In de gemeente Kaag en Braassem worden woensdag in totaal vijftien stembureaus ingericht. Inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem die in het bezit zijn van een stempas en een geldig identiteitsbewijs kunnen op elk bureau in de gemeente hun stem uitbrengen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Vind alle stembureaus op de speciale verkiezingenpagina van Kaag en Braassem.

advertentie advertentie