Stichting Oud Alkemade krijgt 25.000 euro subsidie voor verbeteringen museum

OUDE WETERING - Stichting Oud Alkemade heeft bijna 25.000 euro toegezegd gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. De stichting heeft de toezegging gekregen voor de culturele- en natuurinrichting van het museum, gelegen in Oude Wetering.

Er wordt volgens het fonds met veel vrijwilligers niet alleen gewerkt aan het opknappen en uitbreiden van een klein museum, maar indirect ook aan de versterking van de culturele sector na een moeilijke tijd door de coronamaatregelen. Daarbij draagt het Cultuurfonds graag bij aan de culturele inrichting van het museum en het realiseren van meer groen rond het museum.

De toezegging bedraagt 24.898 euro, waarvan 18.398 euro bedoeld is voor de aanschaf van nieuwe licht- en geluidsapparatuur. Bijzonder is dat van dit bedrag een ringleiding voor slechthorenden aan de apparatuur wordt toegevoegd. Ook wordt dit bedrag gebruikt voor de ombouw van de elektrische installatie naar led-verlichting. Het museum verbruikt veel energie door het vele gebruik van de verlichting; met de nieuwe led-installatie kan er meer elektriciteit en geld bespaard worden.

Naast de aanschaf van nieuwe licht- en geluidsapparatuur wordt er ook een bijdrage van 6.500 euro geleverd aan de natuur rondom het museum. Dit projectonderdeel betreft de aankoop van plantgoed en struiken, het opzetten van rozenstroken met bijbehorende afwateringsvoorziening en het ophangen van nestkasten. Dit onderdeel van het project wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van het museum zelf. Met deze bijdrage draagt het fonds bij aan de inkoop van de benodigde materialen.

Niet uit onverwachte hoek

De toezegging van het Cultuurfonds kwam niet geheel uit een onverwachte hoek. In 2019 werd al bekend dat de stichting een toezegging zou krijgen. Dit jaar ontving de stichting het bedrag dan ook echt. Het ontvangen bedrag wordt gebruikt voor het nieuwe depotgebouw, dat nu inmiddels gerealiseerd is. Dit depotgebouw werd gebouwd op kosten van de stichting zelf.

De grond werd daarentegen gratis beschikbaar gesteld door de gemeente. Met de toezegging van het Cultuurfonds wordt de inventaris van het depotgebouw bekostigd, denk aan de vitrines waarin voorwerpen tentoongesteld kunnen worden. Er zijn straks namelijk 5500 voorwerpen over de geschiedenis van het oude Alkemade in het nieuwe depotgebouw te vinden.

Helft totaal benodigde bedrag

Voor alle plannen van de stichting is een hoop geld nodig. De gekregen subsidie van het Cultuurfonds is nog maar de helft van het totaal benodigde bedrag. Deze 25.000 euro helpt de stichting wel op weg. De rest van het benodigde bedrag heeft de stichting ondertussen zelf bij elkaar weten te krijgen. Nu is het dan ook echt tijd om het museum te laten groeien en nog meer op de kaart te zetten.

advertentie advertentie