Tankstation N207 definitief van de baan

Foto: Het perceel aan de Vriezenweg blijft voorlopig wat het is. (Syb van Ruiten)

LEIMUIDEN/RIJNSATERWOUDE - Het hield de gemoederen flink bezig de afgelopen tijd: de komst van een tankstation aan de Vriezenweg in Leimuiden. Het plan stuitte op veel kritiek en boosheid onder omwonenden, zo werd een petitie tegen het tankstation bijna driehonderd keer ondertekend. Die tegenstanders kunnen opgelucht ademhalen, want de gemeenteraad besloot maandag dat het tankstation er definitief niet mag komen.

Een flink gevulde raadszaal keek toe terwijl een meerderheid van de raad tegen het bestemmingsplan stemde. ‘Het heeft onze fractie goed bezig gehouden’, geeft VVD-raadslid Dennis Jong aan. Zijn fractie stemde met D66 als enige voor het plan. ‘Het is een van de weinige tankstations aan de westkant van de weg. Degenen die wel behoefte hebben aan het tankstation zijn niet gehoord’, licht hij verder toe.

Ook voor D66 was het geen makkelijk besluit. Raadslid Sam Vijlbrief gaf aan dat het een moeilijk besluit is met veel belangen. ‘De ondernemer loopt graag vooruit en toont lef met de laadpalen die hij wil plaatsen, ook al zijn deze nog niet rendabel.’ Volgens hem moet het gemeentebestuur zichzelf wel even in de spiegel aankijken. ‘We laten de ondernemer tien jaar zijn gang gaan, maar als puntje bij paaltje komt, mag het plan niet doorgaan.’

Open landschap moet behouden blijven

De andere fracties van de raad noemen veelal het behoud van het open landschap als argument om het tankstation te blokkeren. Thijs Mooren (Mooi Kaag en Braassem) deelt deze zorgen: ‘Dat het college deze verrommeling van het landschap kan toestaan is voor ons een raadsel. De huidige bestemming is agrarisch en dat moeten we koesteren.’ Ook de LTO onderschreef deze zorgen.

Verslechtering van de verkeersveiligheid lijkt voor de fracties het doorslaggevende argument. Volgens Hilde Bax (Samen voor Kaag en Braassem) brengt het plan toenemende onveiligheid met zich mee: ‘We geloven echt dat het onveiliger wordt, ook al is dat misschien subjectief.’ Eerder onderzoek concludeerde dat het tankstation geen impact op de veiligheid zou hebben.

Rick van Seggelen van Pro Kaag en Braassem denkt dat het een nadelige invloed op Leimuiden en Rijnsaterwoude heeft. ‘De lusten zijn voor de voorbijgangers en de lasten voor de inwoners’, concludeert zijn partij.

Alle partijen blijven uiteindelijk bij hun standpunt. Vanuit de zaal klinkt applaus als de raad tegen het bestemmingsplan stemt.

advertentie advertentie