Themamarkt over projecten in Roelofarendsveen en Oude Wetering

Themamarkt Foto: Gemeente Kaag en Braassem

ROELOFARENDSVEEN/OUDE WETERING - In sporthal De Tweesprong in Roelofarendsveen is dinsdag 11 oktober een themamarkt over de lopende projecten in Roelofarendsveen en Oude Wetering.

Er zijn momenteel heel wat lopende en actieve projecten in de twee kernen van gemeente Kaag en Braassem. Op de themamarkt is informatie te vinden over de volgende projecten:

• Ontwikkelingen Sportpad en IKC
• Tech Campus De School
• Locatie Woelige Baren, project Braassemzicht
• Buitendienst
• Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer
• Duurzaamheid en Energie
• De Driemaster
• De Adviesraad Sociaal Domein

De themamarkt is te bezoeken van 16.30 tot 20.30 uur. De aanwezigen kunnen in gesprek met medewerkers van de gemeente. Ook zijn ontwikkelaars en initiatiefnemers aanwezig die graag informeren over hun plannen.

Toelichting

De gemeente geeft graag een toelichting bij enkele van bovenstaande thema's:

Ontwikkelingen Sportpad

De betrokkenen bij het Sportpad vertellen graag over de stand van zaken van de plannen voor de noordzijde; de nieuwbouw van het Kindcentrum en De Tweesprong én de plannen voor de zuidzijde; de herontwikkeling van de sportvelden. Daarnaast is het concept bestemmingsplan te bekijken.

Tech Campus De School

 

Het voormalige Bonaventuracollege aan de Schoolbaan in Roelofarendsveen wordt getransformeerd van een leegstaand schoolgebouw naar een Tech Campus. Tech Campus De School huisvest straks enkele tech-bedrijven, maar ook een bibliotheek, een theaterzaal en 27 sociale huurappartementen voor jongeren. Ondernemer en ontwikkelaar van de Tech Campus, meneer Verdel, is aanwezig om zijn plannen te laten zien en te vertellen over het project.

Locatie Woelige Baren, project Braassemzicht

Aan de Meerkreuk in Oude Wetering komt een bijzonder nieuwbouwplan: Braassemzicht. Braassemzicht biedt ruimte aan 49 woningen in verschillende typen en uitvoeringen. Het woningaanbod bestaat uit parkappartementen, hofwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en halfvrijstaande villa's aan het water. De ontwikkeling voorziet in dertig procent sociale woningbouw. Ontwikkelaar Thunnissen b.v. is op de markt aanwezig om het plan te presenteren. Het plan bestaat uit twee fases. In fase 1 gaan de parkappartementen, hofwoningen en twee-onder-één-kapwoningen in de verkoop. Later, in fase 2, gaan de halfvrijstaande villa's in de verkoop. Meer informatie staat op braassemzicht.nl. Ook is hier interesse in een woning kenbaar te maken.

Buitendienst

De gemeente Kaag en Braassem heeft een groot oppervlakte openbare ruimte. Er zijn kwaliteitsniveaus bepaald waaraan het groen, de verharding, het water, straatmeubilair en reiniging moeten voldoen. De medewerkers van de buitendienst beoordelen of de openbare ruimte aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus voldoet. Zo niet, dan brengen zij in kaart wat er nodig is om hier wel aan te voldoen. De verschillende onderhoudsploegen proberen dit op orde te houden.

Tijdens de themamarkt is informatie te krijgen over Fixi; het systeem waarmee inwoners meldingen over de openbare ruimte kunnen doorgeven. Daarnaast vertellen de buitendienstmedewerkers graag meer over hun werkzaamheden.

Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer

Tijdens de themamarkt is een aantal medewerkers van verkeerszaken en strategisch weg- en groenbeheer van de openbare ruimte aanwezig. Zij kunnen alles vertellen over wat de gemeente nu al doet op dit gebied, maar ook wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Duurzaamheid en Energie

Samen met enthousiaste en deskundige inwoners van de Energie Transitie Commissie werkt de gemeente aan een antwoord op de vraag: ’Hoe gaan we woningen, kantoren, scholen en kantines in de toekomst duurzaam verwarmen?’. Dit is de volgende stap in de Transitie Visie Warmte. Leden van de commissie zijn aanwezig om meer te vertellen en vragen te beantwoorden. Daarnaast geeft de gemeente praktische informatie over verduurzamen én toelichting over het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma.

De Driemaster

De Driemaster zet zich in voor alle inwoners van Kaag en Braassem, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Zij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de ogen en oren van de inwoners van Kaag en Braassem. Zij houden in de gaten of het gevoerde sociaal beleid het belang in het dagelijks leven dient. Daarbij staan zij in nauw contact met de ambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem en onderhouden zij contacten met individuen en organisaties die actief zijn in het sociaal domein.

advertentie advertentie