Vergevorderde plannen voor bouw 100 jongerenstudio’s in Kaag en Braassem

studio's Kaag en Braassem Foto: Wethouder Dolf Kistenmaker (PRO Kaag en Braassem)

WOUBRUGGE/ROELOFARENDSVEEN – De komst van honderd studio’s voor jongeren in gemeente Kaag en Braassem krijgt steeds meer vorm. Daarvan staan er 75 gepland voor Roelofarendsveen en 25 in Woubrugge (op de grens met Rijnsaterwoude). Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) hoopt over een jaar te beginnen met de nieuwbouw.

‘Er is grote vraag naar jongerenwoningen in Kaag en Braassem,’ laat de Leidse stichting weten. ‘Volgens onze gegevens zijn er zo’n vijfhonderd jongeren in Kaag en Braassem actief op zoek naar betaalbare woonruimte.’

Landelijk is de woningnood hoog. Deze landelijke trend geldt ook voor jongeren. ‘Een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Door de toenemende vraag en sterk gestegen prijzen worden steeds meer kleinere woningen onbetaalbaar en onbereikbaar voor jongeren.’

‘Dorpen vergrijzen’

Dat een Leidse stichting zich buigt over de realisatie van woningen in Kaag en Braassem komt door voormalige wethouder Floris Schoonderwoerd. ‘Hij gaf aan dat de woningnood onder jongeren in Kaag en Braassem zeer groot was en dat de dorpen aan het vergrijzen waren. Sportclubs hebben moeite nieuwe leden te werven en werkgevers zien hun jonge talenten vertrekken.’

Daarop vroeg de wethouder de stichting met de gemeente mee te denken hoe dit probleem op korte termijn wellicht aangepakt kon worden. ‘Jongeren in Kaag en Braassem kunnen zich namelijk al vijftig jaar lang inschrijven bij de SHWJ. Alleen trekken ze dan weg uit Kaag en Braassem om in Leiden te gaan wonen.’

Jongerencontracten

Het plan bestaat uit één- en tweekamer studio’s. De oppervlaktes gaan variëren tussen de 30 en 50 m2. De woningen worden alleen verhuurd met jongerencontracten. ‘Je kunt je inschrijven tot je 27ste levensjaar en maximaal zeven jaar in de woning blijven wonen. Dat wil zeggen dat je voor je 35ste op zoek moet naar andere woonruimte.’

SHWJ hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de nieuwbouwprojecten. ‘Maar er zullen nog wel een aantal hobbels genomen moeten worden. Denk hierbij onder andere aan de bestemmingsplannen die hierop moeten worden aangepast. Wij hopen in 2024 met de bouw te kunnen starten.’

De verkoop van de grond voor de studio’s in Roelofarendsveen, aan de Floraweg, is bijna rond. ‘De partijen zijn met elkaar in overleg over de nadere voorwaarden van de koopovereenkomst en de daaraan verbonden ontwikkeling’, laat een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem weten. De verkoop van de grond voor de tweede locatie, aan de Woudsedijk-Zuid in Woubrugge, zit nog in de reactietermijn. ‘Maar er zijn op dit moment geen andere kandidaten’, aldus de gemeente.

Specifieke doelgroepen

De gemeente is enorm blij met het initiatief van de stichting. ‘Als gemeente willen we specifiek inzetten op een aantal doelgroepen, waaronder jongeren. De plannen van de stichting kunnen invulling geven aan de behoefte aan betaalbare woonruimte voor deze doelgroep.’

Zij heeft alle vertrouwen in SHWJ. ‘De stichting is al jaren actief in Leiden, ook voor jongeren afkomstig uit Kaag en Braassem. Zij weet daardoor ook hoe deze type woningen te realiseren en te beheren zijn. Zij hebben een eigen woonconcept dat aansluit bij de behoefte van jongerenhuisvesting.’

Wijzigen bestemmingsplan

Momenteel ligt er een aanvraag bij de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarop volgt de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan (voor de zomer), de vaststelling van het bestemmingsplan (na de zomer) en daarna is het mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. ‘Indien dit gebeurt, moet eerst de procedure bij de Raad van State doorlopen worden. Hoe lang dit duurt, is moeilijk te zeggen. Zodra de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is doorlopen, kan de vergunning worden aangevraagd’, besluit de gemeente.

advertentie advertentie