Aanvraag extra budget voor controle op coronatoegangsbewijs

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De gemeente Kaag en Braassem gaat een aanvraag indienen bij de Veiligheidsregio Hollands Midden voor extra budget om te handhaven op het coronatoegangsbewijs. De Rijksoverheid heeft daar in totaal 45 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, bedoeld voor onder andere horecagelegenheden en verenigingen.

Voor deze gemeente is een totaalbedrag van ruim 66.000 euro gereserveerd. 'In Kaag en Braassem zien wij dat deze partijen zich goed inzetten om deze nieuwe taak zo goed als mogelijk vorm te geven', meldt de gemeente. 'Dit is dan ook de reden dat de gemeente deze budgetten een-op-een beschikbaar stelt aan de horeca en vrijwilligersorganisaties.' Voor horecagelegenheden betekent dat een bijdrage van 500 euro, voor vrijwilligersorganisaties een bijdrage van 1000 tot 2000 euro.

Iedereen die aanspraak kan maken op het budget ontvangt een brief van de gemeente waarin staat wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage. 'We zien dat het in Kaag en Braassem over het algemeen goed gaat. Laten we dat met elkaar zo voortzetten en elkaar helpen waar nodig', aldus de gemeente over het controleren van de coronatoegangsbewijzen.

advertentie advertentie