Bouw van nieuw ringvaartaquaduct gaat zo’n drie jaar duren

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Rijkswaterstaat werkt gestaag door aan de voorbereidingen voor de vervanging van het Ringvaartaquaduct op de A4. Het project maakt deel uit van het totale plan A4 Burgerveen - N14, om de doorstroming op de snelweg te verbeteren.

Als alles volgens planning verloopt wordt in 2026 gestart met het slopen van het oude aquaduct. Het gaat dan om de tunnelbuis in de richting van Den Haag. 'Daar komt een soortgelijk aquaduct voor terug als die aan de andere kant ligt, waar je over de A4 richting Amsterdam rijdt', legt Rijkswaterstaat uit. Het oude aquaduct wordt eerst gesloopt, waarna een nieuwe wordt gebouwd.

Dat houdt in dat al het verkeer over de A4 voor een lange periode door de andere tunnelbuis moet rijden. 'Hier worden twee keer drie rijstroken in aangebracht, zodat het verkeer beide kanten op kan.' In totaal gaat het zo'n drie jaar duren voordat het nieuwe aquaduct klaar is. Dan beschikt de snelweg op die plek over vier rijstroken in beide richtingen. Wat het nieuwe aquaduct gaat kosten is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat voor het totale plan ruim 230 miljoen is gereserveerd.

Overlast

Op dit moment ligt de Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ter inzage. 'Daarin staat wat we wel en niet gaan onderzoeken en wat de diepgang van het onderzoek wordt.' De NRD omvat het totale project, waarbij er meerdere werkzaamheden aan de A4 worden uitgericht. Zo wordt onder andere het aantal rijbanen op meerdere plekken over het traject uitgebreid. Deze notitie moet het begin vormen van procedure om tot een Milieueffectenraport (MER) te komen. 

Rijkswaterstaat zegt zich bewust te zijn van de overlast die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. 'We kunnen de hinder natuurlijk niet allemaal wegnemen, maar wel onze best daarin doen', zegt de projectleider van Rijkswaterstaat. Door in gesprek te blijven met bewoners, ondernemers en stakeholders moeten de zorgen vooraf inzichtelijk gemaakt worden.

'Zo zijn er in de omliggende dorpen zorgen over het sluipverkeer door de dorpskernen, wanneer er aan het ringvaartaquaduct gewerkt gaat worden.' Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat het vernieuwen van het aquaduct gaat betekenen voor het weg- en scheepvaartverkeer dat op en langs de ringvaart gaat. 'Dat is ook afhankelijk van de manier van slopen en bouwen die we uiteindelijk gaan gebruiken.'

Digitale bijeenkomsten

Op woensdag 21 en donderdag 22 april organiseert Rijkswaterstaat digitale informatiebijeenkomsten over het project A4 Burgerveen - N14. Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden.

advertentie advertentie