Gemeenteraden Kaag en Braassem en Nieuwkoop in gesprek over vluchtelingenopvang

Foto: Sporthal De Tweesprong - waar in 2015 enkele dagen Syrische vluchtelingen werden opgevangen.

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop trekken samen op in het zoeken naar een oplossing voor de opvang van vluchtelingen, als gevolg van de onlangs ingevoerde spreidingswet. De spreidingswet is een Nederlandse wet die de spreiding van vluchtelingen over Nederlandse gemeenten regelt. Het doel van de wet is om voldoende opvangplekken te realiseren en vluchtelingen evenwichtiger over de verschillende provincies te verdelen.

De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop willen samen op zoek naar een geschikte locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Dat schrijven de twee in een gezamenlijk persbericht. De gemeenten hebben volgens de spreidingswet de opdracht om gezamenlijk 367 vluchtelingen op te vangen. Het doel van een azc is om deze mensen een tijdelijk thuis te bieden, terwijl hun asielverzoek wordt beoordeeld.

'De colleges van beide gemeenten vinden het belangrijk om deze mensen in nood, die hun thuisland moesten ontvluchten voor oorlog of geweld, op te vangen', schrijven de twee gemeenten. 'Er is een ernstig tekort aan opvangplekken in Nederland. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat dit haar gemeenten en haar inwoners niet onevenredig mag belasten. Omdat de dorpskernen klein zijn, willen de gemeenten zoeken naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD).'

367 opvangplekken

Het Rijk heeft gemeenten verplicht om per provincie een plan te maken om aan de wettelijke taak te voldoen. Er is een verdeling per gemeente gemaakt. Voor 1 juli 2025 moeten minimaal 367 duurzame opvangplekken worden gerealiseerd voor een periode van minimaal vijf jaar. 179 in Kaag en Braassem en 188 in Nieuwkoop. De colleges van Kaag en Braassem en Nieuwkoop doen een gezamenlijk voorstel naar hun eigen gemeenteraad. De gemeenteraad van Kaag en Braassem neemt hierover op 22 april een besluit en de gemeenteraad van Nieuwkoop op 25 april.

De twee gemeenten werken samen om zo zeker te zijn van beheer, maximale ontzorging en het financieel dragen van risico's door het Centraal Opvang Asielzoekers (COA). 'Bij een middelgrote opvanglocatie kunnen we daarop rekenen', schrijft de gemeente. 'Als Kaag en Braassem en Nieuwkoop de krachten bundelen neemt het COA in principe alles op het gebied van veiligheid in en rondom de locatie, welzijn en dagbesteding, huisartsenzorg en verwijzing naar medisch specialistische zorg voor haar rekening. Het verzorgen van een azc is een specialisme waarin het COA jarenlange ervaring heeft opgebouwd.'

Minimale gevolgen voor inwoners

'Samenwerking tussen beide gemeentes ligt daarom voor de hand, ook omdat er een vergelijkbare opgave ligt in het aantal opvangplekken, de gemeenten beiden bestaan uit kleine dorpen en kernen en onderdeel uitmaken van dezelfde regio en provincie. Via deze samenwerking kan tegen minimale kosten duurzame humanitaire opvang worden geboden aan kwetsbare mensen, op een wijze die de minste gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de inwoners binnen de kleine dorpskernen', sluiten de gemeenten af.

Lees ook: Gemeente Kaag en Braassem moet dit jaar bijna 200 asielzoekers opvangen.

advertentie advertentie