Kaag en Braassem wil 50 euro geven in strijd tegen stijgende belastingen

Foto: Studio Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem is van plan om stijging van gemeentelijke belastingen aankomend jaar te temperen. Een huishouden gaat volgend jaar gemiddeld 41 euro meer betalen, maar een tegemoetkoming van 50 euro aan inwoners en ondernemers moet daar een stokje voor steken.

'We zien dat veel inwoners het lastig hebben, ondanks de maatregelen die de landelijke overheid genomen heeft', zegt wethouder Nick van Egmond (D66). Van Egmond doelt daarmee onder andere op de energietoeslag. 'We vinden het daarom passend om een klein gebaar te doen en een deel van het overschot op onze begroting 2022 op deze manier terug te geven aan onze inwoners.'

Als de gemeenteraad in december besluit om deze tegemoetkoming door te zetten, zal het bedrag van vijftig euro per huishouden of ondernemer waarschijnlijk in maart 2023 worden uitgekeerd middels een teruggave. Voor veel huishoudens zou de bijdrage onderaan de streep geen verhoging van de gemeentelijke belastingen betekenen.

Maatregelen voor specifieke doelgroepen

De gemeente denkt ook na over maatregelen die er genomen kunnen worden voor specifieke doelgroepen. De verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is daar een voorbeeld van. Ook daar neemt de gemeenteraad in december een besluit over. 

Lees ook: Recht op energietoeslag maar moeite met de aanvraag? Gemeente biedt hulp

advertentie advertentie