Floris Schoonderwoerd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

OUD ADE - Oud Adenaar Floris Schoonderwoerd, oud-wethouder in de gemeente Kaag en Braassem, heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een verjaardagsfeestje overhandigde burgemeester Astrid Heijstee hem de versierselen die horen bij zijn onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Schoonderwoerd was dertien jaar lang wethouder in de gemeente Kaag en Braassem. In februari nam hij afscheid en is hij een nieuwe uitdaging aangegaan als afdelingsmanager bij de gemeente Nieuwkoop.

Schoonderwoerd is al die jaren voorvechter geweest van een nieuwe manier van politiek bedrijven. Besturen deed hij op basis van een aanpak die aansloot bij de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente. Alleen dan is de lokale overheid van toegevoegde waarde in zijn aanpak, vond hij. In de gemeenteraad introduceerde hij het raadsbrede akkoord, in plaats van het werken met een coalitie en een oppositie. En dat alles op basis van vertrouwen en van relaties, in plaats van op basis van bureaucratische regels en subsidies.

Meer dan politiek

Naast alle inzet in zijn politieke rol heeft Schoonderwoerd altijd bijgedragen aan een levendig en actief Oud Ade en Rijpwetering. Hij was tien jaar lang voorzitter van jongerensoos Meddle, zijn opstap naar de lokale politiek. Daarnaast levert hij een actieve bijdrage aan het verenigingsleven in deze kernen.

Schoonderwoerd heeft het lef om veranderingen door te voeren. Dat werd ook buiten de gemeente opgemerkt. Over zijn aanpak is veel gesproken en geschreven. De transitie in het sociaal domein en in de jeugdzorg en de maatschappelijke agenda moeten zeker benoemd worden. Hij is ambassadeur geworden van het nieuwe denken.

Ook bij PRO Kaag en Braassem, zijn lokale politieke partij, heeft hij met zijn vernieuwende manier van denken een mooie basis gelegd. Inspirator, vernieuwer, visionair denker; alle passen bij Floris Schoonderwoerd. Aanleiding genoeg voor deze koninklijke onderscheiding.

'Eervol'

Op Twitter reageert de kersverse Ridder: 'Deze zag ik niet aankomen. Niet per se koningsgezind, maar dit voelt eervol. Als vanuit de samenleving het initiatief komt voor zo een waardering. Ik doe en deed gewoon mijn werk in het sociaal domein en rondom het thema democratische vernieuwing. Daar maar mee doorgaan dan.'

Lees ook: Wethouder Schoonderwoerd neemt afscheid: ‘Het waren 4785 fantastische dagen’

advertentie advertentie