Koper gevonden voor Bonaventuracollege, oud schoolgebouw krijgt nieuwe bestemming

ROELOFARENDSVEEN - Jongerenwoningen, een dorpshuisfunctie en het huisvesten van een bedrijf dat gespecialiseerd is in ICT en media. Dat moet de nieuwe invulling worden van het voormalige Bonaventuracollege in Roelofarendsveen. De initiatiefnemer heeft inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Kaag en Braassem om het gebouw te kopen.

Sinds vorig jaar juni staat het pand aan de Schoolbaan leeg. Het Bonaventuracollege heeft zich na 55 jaar teruggetrokken uit Roelofarendsveen. Dorpsgenoot Barry Verdel is de beoogde koper en wil met zijn gelijknamige ICT- en mediabedrijf naar het schoolgebouw verhuizen. 'Ons bedrijf zoekt een nieuwe kantoorlocatie, maar in Kaag en Braassem is dat er niet. Op bedrijventerreinen mogen alleen bedrijven zich vestigen die hun kantoor combineren met een hal. In gesprekken met de gemeente kwamen we tot deze locatie', vertelt Verdel.

Zijn idee is om van de oude school een campus te maken. In het gebouw komen sociale huurappartementen voor jongeren en de huidige schoolaula kan vrij worden gebruikt. 'Ons bedrijf vestigt zich overdag in de lokalen, maar 's avonds kunnen maatschappelijke organisaties gebruik maken van diezelfde lokalen. Ik denk dat wij op die manier een mooi alternatief kunnen bieden voor het voormalige dorpshuis De Alkeburcht.'

Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, moeten de plannen aankomend jaar verder uitgewerkt worden. Onder meer de provincie Zuid-Holland dient groen licht te geven en de gemeenteraad van Kaag en Braassem moet het bestemmingsplan wijzigen. Pas daarna wordt het gebouw daadwerkelijk verkocht door de gemeente.

Oproep omwonenden

'Het plan is zeer interessant. Het ziet op de invulling van een bestaand leegstaand gebouw met aantrekkelijke functies waarbij het karakter van de huidige bebouwing zoveel mogelijk wordt gerespecteerd', zegt wethouder Inge van der Meer (D66, ruimtelijke ordening) in een schriftelijke reactie. 'De functies dragen bij aan het behoud en stimulans van lokale ondernemers, werkgelegenheid en economie, de toevoeging van een aantrekkelijk voorzieningenniveau en leefbaarheidsniveau in de kern Roelofarendsveen en aan huisvestingsvraagstukken.'

Verdel roept buurtbewoners op om in deze fase al contact met hem op te nemen als zij potentiële risico's zien. 'Al met al denk ik dat de buurt heel blij wordt van wat er gaat gebeuren. De kerk en de oude basisschool in de omgeving zijn gesloopt en daar zijn alleen woningen voor teruggekomen. De kans is groot dat dit anders ook met het Bonaventuracollege was gebeurd. Nu blijft dit gebouw, waar veel Veners herinneringen aan hebben, behouden', besluit Verdel.

advertentie advertentie