Meer geld nodig van gemeente voor ‘Sportpad in beweging’ Roelofarendsveen

Sportpad in beweging Foto: sportpadinbeweging.nl

ROELOFARENDSVEEN - Stap voor stap wordt gewerkt aan de plannen voor het Sportpad. Voor de zuidkant van het Sportpad zijn haalbaarheid en financiën in kaart gebracht. Dit is samengebracht in het plan dat in oktober en november wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om het plan (financieel) haalbaar te maken zijn, in opdracht van de gemeenteraad, verschillende mogelijkheden verkend en onderzocht. Samen met externe adviseurs, input van omwonenden en overige partijen aan het Sportpad en de gemeente is getekend en gerekend. Gekeken is naar een efficiënte inrichting om plek te geven aan de hockeyclub Alkemade, voetbalvereniging EMM ’21 en tennisvereniging Alkemade. De verenigingen hebben een plan gemaakt over hoe zij in de toekomst een extra bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s in het dorp. En hoe zij zelf voor een deel van de dekking kunnen zorgen door inbreng van eigen middelen en aanvragen van subsidies. Daarnaast is gekeken naar middelen die voortkomen uit woningbouw op vrijkomende locaties in de directe omgeving.

Puzzel

Een hele puzzel, waarbij goed gekeken is naar de wensen en behoeften van de verenigingen, omgeving, bijdrage aan de maatschappelijke opgave, groei van de kernen en verenigingen, mogelijke investeringsruimten, nu en in de toekomst. Toch is er met deze bijdragen nog geen dekkende begroting. De raad wordt daarom gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. In oktober bespreekt de gemeenteraad dit, in november volgt een besluit. Na instemming kunnen de verenigingen verder met het uitwerken van de plannen.

Ondertussen werken Kindpartners en Sportbedrijf Kaag & Braassem verder aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de noordzijde van het Sportpad. Zij denken ook na over de aansluiting tussen deze ontwikkeling en de ontwikkeling aan de zuidzijde. Om beide plannen mogelijk te maken, wordt ook het bestemmingsplan aangepast. Deze ligt naar verwachting aan het eind van het jaar ter inzage.

Informatiemarkt 11 oktober

Voor meer informatie over het Sportpad, maar ook over andere projecten in Oude Wetering en Roelofarendsveen is er een informatiemarkt op dinsdag 11 oktober. Geïnteresseerden zijn  welkom tussen 16.30 en 20.00 uur in de sporthal van De Tweesprong in Roelofarendsveen.

Lees ook: Groen licht voor Masterplan Sportpad, partijen gaan verder met uitwerking

advertentie advertentie