Opknappen speeltuintjes en verlichting voetbalkooi als ideeën in Dorpbox Hoogmade

speeltuintje Hoogmade Foto: Dorpsraad Hoogmade

HOOGMADE - Sinds enige weken heeft Dorpsraad Hoogmade een Dorpbox. In deze box kunnen inwoners ideeën en suggesties doen. De dorpsraad ontving diverse reacties.

Diverse suggesties en ideeën betroffen speeltuintjes in het dorp. Hierop voerde Dorpsraad Hoogmade twee gesprekken met de gemeente over de speelvoorzieningen. Het eerste speeltuintje waarover de dorpsraad met de gemeente sprak, is die aan de Theo Bosmanlaan. Vanwege de geleverde input van omwonenden heeft zij de gemeente opnieuw verzocht de speelplaats op te knappen en in te richten op de allerkleinsten (2-6 jaar).

'De gemeente gaf aan de situatie opnieuw bekeken te hebben', bericht de dorpsraad op haar website. 'Tot onze grote teleurstelling blijft zij vooral beperkingen zien in de beperkte ruimte van het speeltuintje, waardoor concrete plannen voor opknappen nog niet in de maak zijn. Gezien de sterk verouderde situatie willen wij vooral kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn.'

De grote speeltuin

Ook vroeg de dorpsraad aandacht voor het speelveld aan de Van Alcmaerlaan, ook wel "de grote speeltuin" genoemd. De gemeente heeft plannen voor een aanpassing van dit speelveld, gefinancierd uit onder meer budget dat beschikbaar is vanuit de ontwikkeling nieuwbouw Weidse Wetering en enkele lopende subsidieaanvragen.

De dorpsraad: 'De status van het plan is dat er op dit moment nog verschillende en uiteenlopende ideeën zijn. Er is (nog) geen duidelijke tekening en ook nog geen definitieve duidelijkheid op welke wijze buurtbewoners worden betrokken. De gemeente heeft de suggestie gedaan om hier wellicht een apart kinderspeeltuintje voor kinderen tot 6 jaar te maken. Het water aan alle kanten zien wij dan wel als belangrijk aandachtspunt om dit veilig te maken.'

Geen budget

In de gesprekken is het Dorpsraad Hoogmade duidelijk geworden dat het beschikbare budget bij de gemeente voor speelvoorzieningen in Hoogmade gering is. 'Daarom hebben we geopperd tweedehands speeltoestellen toe te passen in plaats van nieuwe aanschaf. De gemeente gaf aan dat dit in het verleden niet tot positieve ervaring heeft geleid. Met name keuringen en veiligheid zien zij als relevant risico waardoor kosten alsnog hoger uitvallen.'

Verlichting voetbalkooi

In de Dorpbox zat ook het idee om de voetbalkooi aan de Van Alcmaerlaan van verlichting te voorzien. 'Een goed idee dat wij aan de gemeente hebben voorgelegd. Hier komt van alles bij kijken, is ons direct verteld, echter de gemeente ging navraag doen. In mei verwachten we een volgend gesprek over dit onderwerp te hebben.'

advertentie advertentie